IPT-ryhmähanke

IPT 2 käynnistyy

IPT-hankkeessa saavutettujen erinomaisten tulosten myötä on päätetty käynnistää IPT2-hanke. Integroidut toteutusmallit ovat osoittaneet toimivuutensa erilaisissa rakennusprojekteissa ja nyt myös kunnossapidon- ja sotepalveluiden hankinnoissa.
IPT-hankkeessa 11 julkista tilaajaa on kehittänyt vaativiin julkisiin hankkeisiin soveltuvia integroituja toteutusmuotoja. Hankkeessa on valmennettu noin 130 tilaajien asiantuntijaa ja käynnistetty 11 pilottihanketta arvoltaan yhteensä yli 600 M€. Näistä hankkeista ensimmäiset valmistuvat vuoden 2017 aikana.
IPT-hankkeessa käynnistyneen kehityksen nopeuttamiseksi RAKLI ry ja Vison Alliance Partners oy käynnistävät IPT2-hankkeen, jonka tavoitteena on osaamisen syventäminen ja laajentaminen edelleen ja tätä kautta koko kiinteistö- ja rakennusalan toimintakulttuurin uudistaminen.
IPT2-hanke käynnistyy alkuvuodesta 2017 ja kestää vuoden 2019 syksyyn. Hankkeen budjetti on n. 800.000 euroa. Mukaan haetaan nyt uusia hankintayksiköitä ja uudenlaisia pilottihankkeita sisältäen myös kunnossapidon sekä kiinteistöhoidon ja -ylläpidon palveluita. Hanke tarjoaa myös kokeneemmille tilaajille mittavan kehitys- ja koulutuspaketin sekä mahdollisuuden suunnitella uusien pilottihankkeiden toteutusta yhteistyössä muiden tilaajien kanssa.

Lisätietoja: Jyrki Laurikainen, RAKLI ry ja Jani Saarinen, Vison oy

Johtavat julkiset hankintayksiköt kehittävät alalle uutta toteutusmuotoa

Johtavat julkiset hankintayksiköt käynnistivät huhtikuun alussa vuonna 2014 ryhmähankkeen, joka tähtää kehittämään urakka- ja sopimusmallin yhteistoimintaan ja riskien jakamiseen. Malli on tarkoitus kehittää ja testata vuoteen 2016 mennessä niin, että se täyttää myös uuden hankintadirektiivin vaatimukset.

IPT-ryhmähankkeen tavoitteena on muuttaa alan toimintatapoja ja kulttuuria ja nostaa Suomi Euroopan ykköseksi vaativien kiinteistö- ja rakennushankkeiden ja palveluiden toteuttamisessa. Lisäksi hankkeessa pyritään kehittämään ja testaamaan yhteistoimintaan ja riskien jakamiseen soveltuvia urakka- ja sopimusmalleja sekä hankintamalleja, jotka on tarkoitus hyväksyttää alan yhteiseen käyttöön vuoden 2016 loppuun mennessä.

Kehitettävä toteutusmalli on tarkoitus perustaa Australiassa laajasti käytettyyn allianssimalliin ja amerikkalaiseen integroituun projektitoimitukseen (Integrated Project Delivery). Suomalaisesta sovelluksesta voidaan puhua yhteistoiminta- tai IPT-mallina, jonka pisimmälle vietyä allianssimallia sovelletaan Suomessa nyt jo mm. Tampereen Rantatunnelin ja esim. Lahden Matkakeskuksen toteuttamisessa. Ensimmäinen tällä mallilla toteutettu Helsingin yliopiston Vuolukiventien peruskorjaus- ja uudisrakennuskohde valmistui jo joulukuussa 2013.

Kehitettävässä toteutusmallissa on tarkoitus myös yhdistää 90-luvulla kehitetyn projektinjohtomallin ja edelleen työn alla olevan PPP-kehitystyön tuloksia.

Hanke toteutetaan 6-7 tilaajaorganisaation yhteisessä työpajassa sekä tilaajaorganisaatioiden kanssa erikseen järjestettävissä työpajoissa. Malli testataan tilaajien käynnistämissä todellisissa ja vaativissa projekteissa tai palvelutoimituksissa.

Ryhmähankkeen toteuttavat ja rahoittavat kiinteistö- ja rakennusalan johtaviin tilaajiin kuuluvat

 • Espoon Tilakeskus
 • Finavia
 • Gasum
 • Helsingin Tilakeskus
 • Helsingin yliopisto
 • Kainuun sote
 • Liikelaitos Oulun Tilakeskus
 • Liikennevirasto
 • Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri
 • Turun kaupunki
 • Tampereen kaupunki.
Hanketta ohjaa RAKLI ry ja sen operatiivisesta toteutuksesta vastaa Vison Alliance Partners Oy.

IPT-ryhmähankkeen kotisivut löytyvät täältä.