Yhteis­toiminnallinen projektitoteutus

Jaamme integroivat projektit neljään vaiheeseen, joissa jokaisessa viemme toimintaa yhdessä asiakkaan ja muiden osapuolten kanssa tehokkaasti eteenpäin. Kaikista eniten osaamisestamme on apua, kun työ jatkuu projektin kaikkien vaiheiden yli, alusta loppuun. Samalla projektista opitaan ja tätä päästään hyödyntämään niin projektin aikana (jatkuva oppiminen) kuin myös vastaisuudessa.

Projektia ei tehdä vain yhteistyönä vaan aidosti yhdessä tehden ja innovoiden, parantaen tekemistä jokaisella osa-alueella, jatkuvasti.

Pidämme katseen projektissa sen loppuun saakka ja ajamme muuttuvissa olosuhteissa vain sen etua. Tekemämme työn tehokkuus näyttäytyy siinä, etteivät hinnalla kilpailuttaminen tai kiinteähintaiset tai -sisältöiset urakat ole useimmille asiakkaillemme enää edes vaihtoehtoja. Paluuta entiseen ei ole.

Kruunusilllat-raitiotieprojektin allekirjoitustilaisuus

1. Projektin perustusvaihe

Perustamme projektin ja suunnittelemme sen läpiviennin. Aloitamme aikaisin, jotta saamme mukaan haluamamme tekijät. Kiitettävästi yhä suurempi osa palveluntuottajista on nykyisin valmis uuteen toimintatapaan.

Systeemisuunnittelussa määrittelemme hankkeen keskeisimmät prosessit ja työskentelytavat sekä valitsemmeprojektin tavoitteita tukevan toteutusmuodon. Kokemuksemme mukaan parasta tulosta syntyy tämän päivän tehokkailla IPT-pohjaisilla yhteistoiminnallisilla urakkamuodoilla, kuten allianssimallilla, jossa projekti tehdään yhteisvoimin. Oikean toteutusmuodon valinta vaikuttaa merkittävästi hankkeen tavoitteiden toteutumiseen.

› LUE LISÄÄ, TILAA ALLIANSSIRAPORTTI TÄSTÄ
Projektitiimi muodostetaan neuvotteluhuoneessa

2. Projektitiimin muodostusvaihe

Projekti muodostetaan ja se saa luonteensa. Tekijät kilpailutetaan, sopimukset allekirjoitetaan ja integroimme sopimusosapuolet ja muut palveluntuottajat pyrkien sataan prosenttiin. Projekti saa kustannus-, laatu- ja aikataulutavoitteet, joilla varmistamme, että hankittu asiantuntemus saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä ja projekti sujuu.

› LUE LISÄÄ, TILAA ALLIANSSIRAPORTTI TÄSTÄ
Vison Big Room ja Last Planner ­-suunnittelutaulu

3. Kehitysvaihe

Ennen kuin tekeminen alkaa, pystytetään big room -työskentely, luodaan yhteiset prosessit ja rakennetaan yhteispeli kuntoon. Sisällön ja ratkaisujen rinnalla suunnitellaan myös projektin toteutus.

Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi suunnittelu ja tuotanto virtautetaan lean-periaatteiden mukaisesti projektin tehokkaaseen läpivientiin. Luomme ennustettavuutta ohjaamalla suunnittelua etupainotteisesti Last Planner -systeemiä ja viimeisimpiä tiedonhallinnan menetelmiä hyödyntäen. Tämän vaiheen kanssa lomittain alkaa toteutusvaihe (4), kun osapuolilla on yhteinen käsitys hankkeesta ja sen kustannusarviosta.

› LUE LISÄÄ, TILAA ALLIANSSIRAPORTTI TÄSTÄ
Miehet tutkivat Last Planner suunnitelmaa neuvotteluhuoneessa

4. Toteutusvaihe

Projektin viimeisessä vaiheessa suunnitelmat siirtyvät käytäntöön. Rakentamista johdetaan ennakkoon laaditun suunnitelman mukaisesti ja sen tilannekuvaa hyödynnetään päivittäisjohtamisessa.  Tekemisen esteitä poistetaan ennakkoon ja toimintaa kehitetään jatkuvan parantamisen periaatteella.

Kun turhaa kiirettä ei ole, virheet vähenevät. Keskitymme tiedonkulkuun alhaalta ylöspäin ja palkitsemme virheiden löytämisestä. Rakentaminen päättyy integroituun käyttöönottoon ja viiden vuoden jälkivastuuseen.

› LUE LISÄÄ, TILAA ALLIANSSIRAPORTTI TÄSTÄ