IPT-ryhmähanke

IPT2-hanke 2016-18

Vison Oy ja RAKLI toteuttavat Suomen johtavien julkisten tilaajaorganisaatioiden yhteisen integroivien projektitoteutusmallien (IPT2) tutkimus- ja kehityshankkeen kiinteistö- ja rakennusalan projektien ja palveluiden tuottavuuden parantamiseksi. Vuosina 2017-2019 toteutettavan hankkeen tavoitteena on nostaa suomalainen projektiosaaminen Euroopan kärkeen.

IPT2-hankkeen tilaajina toimivat Finavia, Helsingin kaupunki, Helsingin yliopisto, Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, HUS Kiinteistöt Oy, Tampereen kaupunki, Turun kiinteistöliikelaitos, Vaasan sairaanhoitopiiri ja Vantaan tilakeskus. Hankkeen budjetti on n. 800.000 euroa

Hankkeen tarkoitus on levittää integroinnin osaaminen ja käytännöt laajemmin ja syvemmälle kaikkiin osallistuviin organisaatioihin sekä käynnistää uudet 13 pilottihanketta. Hanke toteutetaan tilaajaorganisaation yhteisissä sekä tilaajaorganisaatioiden sisäisissä työpajoissa.

IPT2-hanke on jatkoa vuosina 2014-16 toteutetulle IPT-hankkeelle, jossa kehitettiin vaativiin julkisiin hankkeisiin soveltuvia integroituja toteutusmuotoja. Hankkeessa valmennettiin noin 130 tilaajien asiantuntijaa ja käynnistettiin 11 pilottihanketta arvoltaan yhteensä yli 600 M€. Tämän hankkeen rahoittivat: Espoon Tilakeskus, Finavia, Gasum, Helsingin Tilakeskus, Helsingin yliopisto, Kainuun sote, Liikelaitos Oulun Tilakeskus, Liikennevirasto, Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Turun kaupunki ja Tampereen kaupunki.

Lisätietoja: www.IPT-hanke.fi

IPT-hanke 2014-16

Johtavat julkiset hankintayksiköt toteuttivat 2014-16 yhteisen tutkimus- ja kehittämishankkeen yhteistoimintaan sekä riskien ja hyötyjen jakamiseen tähtäävän urakka- ja sopimusmallin kehittämiseksi. Mallia kehitettiin ja testattiin vuoteen 2016 mennessä niin, että se voitiin ottaa käyttöön myös uuden hankintalain mukaisena menettelynä.

IPT-ryhmähankkeen tavoitteena on muuttaa alan toimintatapoja ja kulttuuria ja nostaa Suomi Euroopan ykköseksi vaativien kiinteistö- ja rakennushankkeiden ja palveluiden toteuttamisessa. Lisäksi hankkeessa pyritään kehittämään ja testaamaan yhteistoimintaan ja riskien jakamiseen soveltuvia urakka- ja sopimusmalleja sekä hankintamalleja, jotka on tarkoitus hyväksyttää alan yhteiseen käyttöön vuoden 2016 loppuun mennessä.

Suomessa edelleen kehitettävä toteutusmalli perustuu Australiassa laajasti käytettyyn allianssimalliin ja amerikkalaiseen integroituun projektitoimitukseen (Integrated Project Delivery). Suomalaisesta sovelluksesta voidaan puhua yhteistoiminta- tai IPT-mallina, jonka pisimmälle vietyä allianssimallia sovelletaan Suomessa nyt jo mm. Tampereen Rantatunnelin ja esim. Lahden Matkakeskuksen toteuttamisessa. Ensimmäinen tällä mallilla toteutettu Helsingin yliopiston Vuolukiventien peruskorjaus- ja uudisrakennuskohde valmistui jo joulukuussa 2013.

Kehitettävässä toteutusmallissa on tarkoitus myös yhdistää 90-luvulla kehitetyn projektinjohtomallin ja edelleen työn alla olevan PPP-kehitystyön tuloksia.