Kehitys ja koulutus

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Olemme olleet mukana erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Näistä yhtenä esimerkkinä on IPT-ryhmähanke, joka on julkisten hankintayksiköiden yhteinen tutkimus- ja kehityshanke. Tarkoituksena on kehittää ja testata integroituja toteutusmuotoja vaativiin julkisiin hankintoihin. IPT-hanke pyrkii muuttamaan alan toimintatapoja ja kulttuuria tavoitteenaan testata ja kehittää alliassimallia siten, että se täyttää uuden hankintalain vaatimukset.

Referenssejä tällaisista hankkeista ovat esimerkiksi IPT-hanke sekä RAIN-koordinointi.

Yritysvalmennukset

Tarjoamme yrityskohtaista valmennusta, jonka räätälöidään asiakkaiden tarpeisiin sopivaksi. Koulutus voi esimerkiksi olla johdon valmennusta, allianssivalmennusta tai erilaisten Lean-työkalujen kuten LastPlannerin tai BigRoomin käytännön soveltamiseen perehdyttämistä. Lisäksi voimme esimerkiksi auttaa kehittämisprojektien läpiviennissä siten, että avustamme kehittämään projektin toimintatapoja ja sitten omaksumaan niitä yrityksen päivittäiseen toimintaan.

Koulutukset ja seminaarit

LCI-päivä

LCI-Päivä on jokavuotinen yhden päivän kestävä seminaari, joka kokoaa yhteen toimintansa kehittämisestä kiinnostuneet kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot ja niiden asiantuntijat. Tapahtuma käsittelee projekti- ja palvelutuotannon tuottavuuden ja asiakkaalle tuotettavan lisäarvon kasvattamista ja siellä esitellään uusimpia kokemuksia Lean-filosofian käytännön soveltamisesta alan liiketoiminnan ja palvelutuotannon hyväksi. LCI-päivä järjestetään vuosittain marras- ja joulukuun vaihteessa.

Allianssipäivät

Allianssipäivät on vuotuinen koulutustapahtuma, jonka tarkoituksena on kouluttaa kaikkia allianssista kiinnostuneita tilaajaorganisaatioita sekä palveluntuottajien edustajia siitä, mitä allianssitoteutus on. Koulutuksessa kerrotaan muun muassa, mitä allianssi edellyttää tilaajilta ja palveluntuottajilta, millainen allianssi on strategisena valintana sekä allianssitoteutuksesta julkisena hankintana. Tapahtumassa myös jaetaan aitoja kokemuksia allianssitoiminnasta. Vison Alliance Partners Oy on maansa johtava allianssiasiantuntija, joten Allianssipäivät tarjoaa tilaisuuden päästä oppimaan parhaalta. Tapahtuma järjestetään vuosittain lokakuussa.

Neuvottelumenettelyt käytännössä -koulutus

Neuvottelumenettelyt käytännössä –koulutus on suunnattu kiinteistö- ja rakennushankkeita tai rakennuspalveluja kilpailuttaville tilaajille, rakennuttajakonsulteille sekä neuvottelumenettelyyn osallistuville palveluntuottajille. Kyseessä ei ole vain allianssin osa, vaan neuvottelumenettely antaa useita mahdollisuuksia muihinkin toteutusmuotoihin ja pienempiinkin hankintoihin. Lisäksi neuvottelumenettely tuo lisäarvoa tilaajalle ja auttaa tarjoajia laatimaan parempia tarjouksia. Koulutus tarjoaa osallistujilleen avaimet neuvottelumenettelyn käytännön soveltamiseen eri toteutusmuodoissa kaikenkokoisissa hankkeissa. Koulutus järjestetään vuosittain kesäkuussa.

Lean-koulutus

Lean-koulutuksemme on erityisesti rakentajille suunnattu tapahtuma, jossa esitellään yleiskuva leanista perusperiaatteineen. Lean ei ole yksinomaan valmistavaa teollisuutta varten, vaan se sopii erinomaisesti sovellettavaksi myös rakennusalalle, ja kouluttajillamme on juuri tällaisesta soveltamisesta vuosien kokemus. Leanin mukainen toiminta rakennusalalla paitsi parantaa työn laatua ja tuottavuutta, niin myös muun muassa alentaa rakentamisen kustannuksia. Lean-koulutuksemme tarjoaa osallistujilleen tarvittavan tietotaidon leanin soveltamiseen jokapäiväisessä työskentelyssä sekä konkreettiset työkalut ja toimenpiteet leanin viemiseen eteenpäin.