Raitiovaunuprojektit: Tampere, Raide-Jokeri, Kruunusillat ja Kalasatamasta Pasilaan

Olemme olleet pystyttämässä kaikkia neljää Suomessa tällä hetkellä toteutettavaa raitiotiehanketta. Nämä kaikki toteutetaan allianssimallilla. Tampereen raitiotien ensimmäinen vaihe on otettu käyttöön syksyllä 2021. Tampereen toinen vaihe, Helsingin ja Espoon Raide-Jokeri, Helsingin Kruunusillat-raitiotie sekä Kalasatamasta Pasilaan raitiotie ovat kaikki jo toteutusvaiheessa.  Yhteisarvoltaan hankkeet ylittävät 1,1 mrd. euroa.

Tampereen raitiotiehankkeessa Visonin tehtävänä on ollut allianssi- ja hankintakonsultointi. Tehtäviin on kuulunut muun muassa hankkeen integrointi ja toteutusmuotoselvityksen laatiminen yhteistyössä tilaajan kanssa, yhteistoiminnan fasilitointi sekä arvoa rahalle -raportointi. Lisäksi olemme auttaneet Tampereen kaupunkia kilpailutusasiakirjojen ja tilaisuuksien valmistelussa.

Raide-Jokeri-hankkeessa Vison valittiin tekemään toteutusmuotoselvitystä, jonka avulla hankkeelle etsittiin parasta mahdollista toteutusmuotoa. Vetämissämme työpajoissa käytiin läpi mm. hankkeen vaiheistus ja jakaminen, hankkeen toteutusmuotovaihtoehdot sekä hankintaprosessin läpivienti. Työmme tuloksena syntyi päätösehdotus hankkeen toteuttamiseksi allianssimallilla. Lisäksi tehtävänämme on ollut hankintaprosessin suunnittelu ja läpivienti sekä kilpailutusasiakirjojen laadinta.

Kruunusillat-hanke yhdistää 10 kilometrin raitiotieyhteydellä Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan. Vison teetti Kruunusillat -hankkeelle toteutusmuotoselvityksen yhdessä Sito Oy:n ja Ramboll CM Oy:n kanssa. Selvitys sisälsi hankkeen vaihtoehtoisten toteutustapojen selvityksen, hankintakokonaisuuksien ja toteutusmuotojen soveltuvuuden arvioinnin sekä ehdotuksen hankkeeseen parhaiten soveltuvasta toteutusmuodosta.

Kalasatamasta Pasilaan -hanke yhdistää Kalasataman Nihdin Pasilaan raitiotieyhteydellä, jonka liikenne on tavoitteena aloittaa elokuussa 2024. Visonin tehtävänä hankkeessa on ollut hankinta- ja allianssikonsultointi. Olemme avustaneet tilaajaa hankintaprosessin suunnittelussa ja kilpailutusasiakirjojen laadinnassa. Työmme hankkeessa jatkuu toimimalla kehitysvaiheessa lean-ownerina. Tehtävänämme on tukea ja sparrata hanketta tehokkaaseen ja tulokselliseen läpivientiin.

Projektikonsultointi:

Finavia Terminaali 2 rakennystyömaa

Finavia, terminaali 2

Finavian T2-allianssiurakka on Helsinki-Vantaan lentoaseman historian suurin rakennushanke. Siinä terminaali 2 laajenee nykyiselle pysäköinti- ja joukkoliikennealueelle, jolloin lähtöselvitys-, turvatarkastus- ja matkatavaroiden luovutustoimintaan saadaan uutta terminaalitilaa. Kaikkiaan terminaali laajenee 103.000 neliöllä (45 %).

Laajennus- ja muutostöillä lentoaseman joukkoliikenteen palveluita kehitetään kustannustehokkaasti, mutta niin, että ensiluokkainen matkustajakokemus säilytetään. Laajentaminen alkoi alkuvuonna 2019 ja hanke valmistuu alustavien suunnitelmien mukaan kokonaisuudessaan vuoden 2023 aikana.

Vison toimi hankkeessa tarjoajan valintamenettelyn puolueettomana fasilitaattorina. Tehtävänämme on ollut tarjoajaneuvottelujen ja työpajojen valmistelu ja ohjaaminen palveluntuottajan valintamenettelyn aikana. Tällä hetkellä Vison toimii projektissa lean- ja allianssikonsulttina sisältäen muun muassa tahtituotantoon valmentamisen.

› Hankkeesta lisää (Finavia)

Toteutusmuodon ja hankinnan konsultointi:

KYS-Sydänsairaala-Kuopion yliopistollinen sairaala

KYS Sydänsairaala

KYS Uusi Sydän 2025 -projektissa Kuopion yliopistollisen sairaalan pääsairaalan vuodeosastotorni peruskorjataan ja sen yhteyteen rakennetaan 10-kerroksinen uudisrakennus. Rakennukseen tulee muun muassa poliklinikkatiloja, vuodeosastoja sekä sydäntoimenpide- ja kuvantamisen tilat. Uudistamishankkeen koko on 60.000 neliötä ja budjetti 164 miljoonaa euroa. Peruskorjaus tapahtuu vuosina 2018–25.

Vison on tarjonnut projektissa hankinnan ja integroitujen toimitusten osaamista. Olemme toimineet asiantuntijoina toteuttajien hankinnan läpiviennissä ja avustaneet tarjoajien valinnassa, hankinta- ja sopimusneuvotteluissa, muissa tarjousneuvotteluissa sekä hankintapäätösten valmistelussa.

Turun Teatterisilta ilta-auringossa kuva: Joonas Mäkivirta

Turun keskustan palveluallianssi 2019–2027

Turun kaupungin keskusta-alueen infran ympärivuotiseen alueurakkaan kuuluvat kaupungin hallinnoimien katu- ja viheralueiden ympärivuotiset kunnossapitotehtävät. Näitä ovat mm. talvihoito, viheralueet, puhtaanapito, katujen kunnossapito, leikkipaikat sekä pienet korjaustyöt.

Vison on toiminut Turun kaupungille hankinta- ja allianssiasiantuntijana. Tehtäviin on kuulunut palveluallianssimallin luominen yhdessä tilaajan kanssa sekä konsultointi tarjouspyyntöasiakirjojen tarkentamisessa, tarjousten vertailussa ja hankintapäätöksen perusteluissa.

› Hankkeesta lisää (Turun kaupunki), pdf

Big room -konsultointi:

Tampereen TOASn Hippostalo 3D-kuvassa

Hippostalo

Hippostalo on Tampereella sijaitseva entinen valtion virastotalo, johon kiinteistön nykyinen omistaja Tampereen opiskelija-asuntosäätiö TOAS on tehnyt asemakaavamuutoksen. Kohteeseen rakennetaan asuntoja ja lisäksi myös muuta asumiseen ja liiketoimintaan soveltuvaa tilaa. Hippostalo on TOASin historian suurin uudiskohde.

Vison toimii hankkeen allianssikonsulttina. Tehtäviin kuuluu avustaminen hankintaprosessin suunnittelussa, hankinta- ja tarjouspyyntöasiakirjojen laadinnassa sekä ehdokkaiden soveltuvuusvaatimusten ja tarjousten vertailuperusteiden määrittelyssä. Avustamme arvioinnin kohteena olevien kehitystyöpajojen järjestämisessä ja osallistumme kehitystyöpajoihin. Lisäksi osallistumme hankkeen kehitys- ja toteutusvaiheisiin TOASin konsulttina.

› Hankkeesta lisää (TOAS)

Tahtituotannon suunnittelu ja konsultointi:

Arcadahallen 3D-kuva opiskelija-asunnoista ja urheiluhallista Helsingin Arabianrannassa

Arcadahallen

Ammattikorkeakoulu Arcadalle Helsingin Arabianrantaan toteutetun kerrostalorakennuksen kokonaisuuteen kuuluu 103 opiskelija-asuntoa sekä ylimmissä kerroksissa sijaitseva urheiluhalli. Rakennushankkeessa hyödynnettiin tahtituotantoa etenkin sisävaiheessa – tavoitteena oli tuottaa noin 1,5 kuukauden aikataulusäästö sekä mahdollistaa tahtituotannon omatoiminen soveltaminen myös seuraavissa hankkeissa. Rakennus otettiin käyttöön alkuvuodesta 2019 ja sen budjetti oli 19 miljoonaa euroa.

Vison tarjosi kohteen rakennuttaja Haahtelalle valmennusta ja suunnittelutukea tahtituotantosuunnitelman käyttöönottoon ja omatoimisen kehittämisen aloittamiseen. Tahtituotantosuunnitelma koostuu mm. työtehtävien yksityiskohtaisesta suunnittelusta, standardoinnista, mittaroinnista sekä jatkuvasta parantamisesta lean-periaatteiden mukaisesti.

Strategiakonsultointi:

Kehä IV

Kehä IV, eli maantie 152, on Keski-Uudenmaan alueelle, Helsinki-Vantaan lentoaseman pohjoispuolelle suunniteltu kehätie, joka yhdistää Hämeenlinnanväylän (vt 3) ja Tuusulanväylän (kt 45). Uusi tieyhteys muodostaa vetovoimaisen logistiikka- ja työpaikka-alueen kehätien varteen. Kehätien myötä Keski-Uusimaan poikittaisyhteydet paranevat ja etenkin Hämeenlinnanväylän ja Kehä III:n kuormitus kevenee.

Vison on vastannut hankkeen toteutusmuotoselvityksestä. Tehtävään on sisältynyt lähtötietojen selvittäminen, sidosryhmähaastattelut, referenssikohteiden kartoittaminen, vaihtoehtoisten toteutustapojen määrittäminen ja arviointi sekä alustavan toteutusehdotuksen tekeminen.

› Hankkeesta lisää (Väylävirasto)

Kuvat:
Kruunusillat, Helsingin kaupunki, WSP, Knight Architects, KYS Sydänsairaala

Tilaaja: Projekti:
Väylävirasto Lielahti-Kokemäki radan peruskorjaus
Helsingin Yliopisto Vuolukiventie 1b:n peruskorjaus
Väylävirasto ja Tampereen kaupunki Tampereen Rantatunneli
Finavia Helsinki-Vantaan liikennealueiden päällystystyöt
Senaatti-Kiinteistöt Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen päärakennus
Kiinteistö Oy Järvenpään Terveystalo Järvenpään sosiaali- ja terveystalo
Lahden kaupunki Lahden matkakeskus
Helsingin kaupunki Pakilan alueurakka
Fira Oy As Oy Helsingin Retkeilijänkatu 3-7
KOy Jyrkkälänpolku Jyrkkälän lähiön julkisivuperuskorjaus
Merimieseläkekassa As Oy Gunillankallio 10
Senaatti-Kiinteistöt Hanasaaren kulttuurikeskuksen peruskorjaus
Senaatti-Kiinteistöt VTT:n ydinturvallisuustalo
Senaatti-Kiinteistöt Joensuun oikeus- ja poliisitalo
Turun Seudun Energiatuotanto Naantalin voimalaitoksen allianssiurakka
Helsingin Yliopisto Yliopistonkatu 4 peruskorjaus
Kainuun sote Kainuun keskussairaalan peruskorjaus ja laajennus
Väylävirasto VT 6 peruskorjaus
Kempeleen kunta Kempeleen terveyskeskuksen laajennus
Oulun kaupunki Hiukkavaaran monitoimitalo
PPSHP LaNa (Lasten ja naisten sairaala)
Senaatti-Kiinteistöt Kotkan poliisitalo
Tampereen kaupunki Tampereen raitiotie
Turun kaupunki Turun Syvälahden koulun allianssiurakka
Finavia Finavian Asematason allianssiurakka
Helsingin kaupunki Jakomäen keskiosan kehittäminen
Tampereen kaupunki Tammelan stadion
Oulun kaupunki Pohjankartanon koulusaneerausohjelma
Oulun kaupunki Pitkäkankaan koulusaneerausohjelma
Finavia Finavian terminaalilaajennus
Merimieseläkekassa Harppuunakortteli
Väylävirasto Äänekosken radan peruskorjaus
Väylävirasto Rataverkon KP2-palveluallianssi
Tampereen kaupunki Tesoman hyvinvointipalvelut
Suomenlinnan hoitokunta Suomenlinnan huoltotunneli
Turun kaupunki Ylimaarian koulu
Helsingin kaupunki ja Espoon kaupunki Raide-Jokeri
Joensuun kaupunki Joensuun ulkovalaistus- ja liikennevalot -palvelu
Väylävirasto Lahden eteläinen kehätie
Merimieseläkekassa As Oy Raitinkartano
Vantaan kaupunki Vantaan koulut
KYS Kuopion uusi sairaala
Väylävirasto Tiestötietojärjestelmä- ja palvelut
Vantaan seurakunta Tikkurilan kirkko
Lohjan kaupunki Lohjan monitoimitalo (Laurentiustalo)
Keravan kaupunki Keravanjoen yhtenäiskoulu
KHSHP Kanta-Hämeen uusi sairaala
Vaasan keskussairaala Vaasan sairaala H-uudisrakennus
Helsingin kaupunki Pakilanpuiston allianssi
Väylävirasto sekä Helsinki, Espoo, Jyväskylä, Tampere, Turku ja Vantaa Infra-alan kustannuslaskentajärjestelmä ja -palvelu
Ylivieskan seurakunta Ylivieskan kirkko
KOy Helsingin Uudenmaankatu 16-20 Uudenmaankatu 16-20 peruskorjaus
Helsingin kaupunki ja HKL Kruunusillat-allianssi
Helsingin Yliopisto Helsingin yliopiston päärakennuksen peruskorjaus
LSHP Lapin keskussairaalan laajennus
PPSHP Tulevaisuuden sairaala OYS
Merimieseläkekassa As Oy Kulttuurimajakka
Espoon seurakuntayhtymä Tapiolan kirkon peruskorjaus
HOAS HOAS:n peruskorjauskonsepti
Järvenpään kaupunki Järvenpään yhtenäiskoulun elinkaariallianssi
Turun kaupunki Turun katuverkon kunnossapitoallianssi
Väylävirasto Rataverkon KP1-palveluallianssi
Senaatti-Kiinteistöt Suomalais-venäläinen koulu
Tampereen kaupunki Tampereen raitiotien operointi
Päijät-Hämeen jätehuolto Päijät-Hämeen jätehuollon aurinkovoimala
PPJ ry Jätkäsaaren jalkapallohalli
TOAS Hippostalo
Lahden kaupunki Lahden kaupungintalon perusparannus
HKL ja Helsingin kaupunki Kalasataman raitiotie