Projektikonsultointi


Toteutusmuotoselvitykset

Autamme tilaajaa löytämään juuri oikeanlaisen toteutusmuodon hankkeelleen käymällä yhteistyössä läpi tilaajan tavoitteet, eri osapuolten osaamisen sekä itse hankkeen sen erityispiirteineen. Selvitämme hankkeelle mahdolliset toteutusmuodot, analysoimme niiden sopivuutta useasta eri näkökulmasta ja valitsemme yhteistyössä tilaajan kanssa toteutusmuodoista sen, joka täyttää heidän tavoitteensa parhaiten.

Tyypillinen toteutusmuotoselvitys koostuu tilaajan edustajien kanssa toteutettavista työpajoista, markkinavuoropuhelun järjestämisestä sekä henkilöstömme tekemästä selvitystyöstä. Selvityksen tavoitteena on, että tilaaja pystyy perustellusti päättämään hankintaprosessin suunnittelusta ja hankkeen käynnistämisestä. Tarjoamme tilaajalle ohjausta ja valmennusta oikeaa toteutusmuotoa valittaessa sekä systemaattisesti laaditun dokumentaation tilaajan lopullista päätöksentekoa tukemaan.

Oikean toteutusmuodon valinnan tärkeys on kasvanut entisestään, kun hankkeet ovat alkaneet monimutkaistua ja niiden riskit lisääntyä. Koska toteutusmuodon valinnalla on ratkaiseva merkitys kiinteistö- ja rakennushankkeiden läpiviennissä, tulee sen valinta toteuttaa strategisena prosessina. Päätös toteutusmuodosta tulee perustaa systemaattiseen tarkasteluun, joka huomioi muun muassa tilaajan tavoitteet ja tahtotilan riskien ja mahdollisuuksien hallitsemiseen. Jotta valinta voidaan tehdä huolella, tulee ensin määritellä paitsi riskit ja vastuu, niin myös eri osapuolten resurssit ja osaaminen sekä analysoida vallitsevaa markkinatilannetta.

Hankintakonsultointi

Teemme hankkeen lopputulosta edesauttavaa hankintakonsultointia yhteistoiminnallisiin projektitoteutuksiin sekä muihin neuvottelumenettelyllä kilpailutettaviin hankintoihin. Palvelumme sisältää paitsi hankinnan valmistelun, niin myös sen kilpailuttamisen. Valmistelu tehdään yhteistyössä tilaajan kanssa työpajatyyppisesti, ja se sisältää hankintaprosessin suunnittelun, tilaajan tavoitteiden selkeyttämisen sekä hankintailmoituksen laatimisen. Valmisteluun voi myös tarvittaessa kuulua markkinainfon järjestäminen. Kilpailuttamisvaiheen palveluihimme taas kuuluu sekä tarjouspyyntö- ja sopimusaineiston laatiminen että myös neuvottelujen ja kehitystyöpajojen suunnittelu ja fasilitointi.

Kun kaikkein kyvykkäimmät tekijät sidotaan mukaan projektiin heti alkuvaiheessa, auttaa se tilaajaa saavuttamaan erinomaisen lopputuloksen. Mieluisa lopputulos merkitsee pitävää kustannusarviota ja aikataulua sekä nopeaa, turvallista ja joustavaa toteutusta. Projekti pyritään tekemään alusta loppuun tehokkaasti eri osapuolten saumattoman yhteistyön tukemana. Mahdollisimman onnistuneen lopputuloksen kannalta on tärkeää, että integroituminen aloitetaan heti alkuvaiheessa.

Integrointi ja lean-konsultointi

Teemme erilaisia kehitys- ja toteutusvaiheen konsultointitöitä, jotka tukevat tilaajaa hankkeen kehitys- ja toteutusvaiheen keskeisissä tehtävissä. Tavoitteenamme on varmistaa yhteistoiminnallisen projektitoteutuksen erinomaisesti onnistunut läpivienti.

Asiantuntijapalvelumme koostuvat erilaisista kehitystyöpajoista, jatkuvista konsultointipalveluista sekä osallistumisesta allianssin asiantuntijoiden ja projektiryhmän työskentelyyn sekä tarvittaessa johtoryhmän kokouksiin. Asiantuntijapalveluinamme tarjoamme sopimuksen ja kaupallisen mallin täsmennyksiä ja/tai tarkistuksia sekä kehitys- ja toteutusvaiheen valmennusta (muun muassa lean & aikainen integrointi). Lisäksi voimme auttaa integroinnin ja yhteistoimintakyvyn kehittämisessä laatimalla päivittäisiä käytäntöjä ja prosesseja ja vastata hankkeiden arvoa rahalle –raportoinnista.