Visonin tekijät ja osakkaat

Vison Oy:n perustajat ja osakkaat ovat kaikki kiinteistö- ja rakennusalan pitkän linjan toimijoita ja vaikuttajia. Vison perustettiin kesäkuussa 2012.

* * *

Lauri Merikallio, partner

Lauri on perehtynyt laajasti Lean-filosofiaan ja ollut tuomassaSuomeen muun muassa Lean Construction –käsitettä ja allianssimallia. Hän valmistui vuonna 1992 Teknillisestä korkeakoulusta pääaineinaan tietekniikka ja rakentamistalous ja jatko-opiskeli University of Californiassa Berkeleyssä2006–2007 pääaineinaan Lean Construction. Lauri on valittu vuoden Rakennusinsinööriksi vuonna 2016 sekä vuoden Tiemieheksi vuonna 2017 ansioistaan suomalaisen rakennusalan kehittämisessä. Lauri on ollut allianssipioneerina Suomen ensimmäisissä allianssiprojekteissa eli Liikenneviraston Liekki- ja Rantatunnelihankkeissa sekä ollut mukana niiden jälkeen yli 30 yhteistoimintaurakassa niiden hankinta-, kehitys- ja toteutusvaiheissa.

Vapaa-ajalla Lauri viettää perhe-elämää, tekee lapsuuden
kavereiden kanssa musiikkia tai purjehtii koti- ja kansainvälisillä vesillä.

* * *

Antti Piirainen, partner

Antilla on pitkä ja monipuolinen kokemus liiketoiminnan sekä valtion hallinnon ja tuotannon johtotehtävistä, joiden ohella hän on toiminut muutosjohtajana ja valmentajana valtion hallinnossa ja Lifimissä. Hän on ollut yrittäjä vuodesta 2008 asti. Parhaillaan Piirainen tekee työtä kiinteistö- ja rakennusalan sekä sosiaali- ja terveysalan asiakaslähtöisyyden, tuottavuuden ja kulttuurin muuttamisen eteen avainsanoinaan Lean, osapuolten integrointi, arvoa rahalle ja hankkeen parhaaksi.

Antti valmistui rakennusalan diplomi-insinööriksi vuonna 1977 Teknillisestä korkeakoulusta pääaineenaan liikennetekniikka. Hän harrastaa lintujen kiikarointia, golfia, kulttuurielämyksiä ja fanittaa kamarimusiikkia, Šostakovitšia, Meta4:sta ja Pekka Kuusistoa.

* * *

Jani Saarinen, managing partner

Jani on strategisen johtamisen ja jatkuvan haastamisen ammatti-lainen. Hän on toiminut aiemmin Suomen vanhimman insinööri-toimiston ja RAKLIn toimitusjohtajana ja sitä ennen useissa julki-
sen sektorin johtotehtävissä. Hänellä on myös pitkä kokemus toi-
mialan kansainvälisistä ja kotimaisista järjestöistä (Piarc, OECD, CEDR, EPF, RIL, SKOL, RAKLI, GBCFI yms.).

Jani vastaa vaativien kiinteistö- ja rakennushankkeiden sekä julkis-ten hankintojen toteutusmallien suunnittelusta ja kilpailuttamises-
ta raitioteistä kirkkoihin, ICT-hankkeisiin ja tarvittaessa vaikka kasvupalveluihin.

Jani on sertifioitu kiinteistöjohtaja ja Tampereelta valmistunut lasimestari ja DI, joka pelaa kahdenlaista palloa ja nuuhkii viinejä.

* * *

Anders Nordström, partner

Anders on kokenut johtaja sekä valtion hallinnosta että yksityiseltä sektorilta. Suomen lisäksi Anders on toiminut johtotehtävissä muissa pohjoismaissa. Anders vastaa vaativien hankintojen toteutusmallien suunnittelusta ja kilpailuttamisesta. Lisäksi hän tekee työtä rakennusalan tuottavuuden parantamiseksi.

Anders on yhteyistyötaitoinen rakennusalan DI Teknillisestä Korkeakoulusta ja Ruotsissa sertifioitu "partneringledare".

Vapaa-aikana Anders nikkaroi ja veneilee.

* * *

Eero Moilanen, partner

Eerolla on kokemusta ja näyttöjä muutosjohtamisesta edellisissä työpaikoissa. Hänellä on sekä toimitusjohtajan teoreettinen (TJ koulun ammattitutkinto) että käytännön kokemus. Asiakkaiden luokse hän saapuu kestävästi pyöräilen.Osaamisaluetta hänellä on erityisesti kirkon rakentaminen, hankintojen kehittäminen, muutosvalmennus, prosessien virtaviivaistaminen ja pitkät yhteislenkit ”yhdessä enemmän” -periaatteella.

Eero, lähes ikiteekkari, valmistui diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta 2001. Vuonna 2008 hän sai maratonneuvoksen arvonimen.

Vapaalla hän käy lisäksi joogaamaassa, seikkailukisailemassa, tunturisuunnistamassa, ultrapolkujuoksemassa, maratonpyöräilyä ja -hiihtoa unohtamatta.

* * *

Aleksi Heinonen, partner

Aleksi on yksittäisvirtaavan tahtituotannon kansainvälinen pioneeri, joka valmentaa rakentajia kuromaan valmistavan teollisuuden tuottavuuden sadan vuoden etumatkaa.

Aleksi on opiskellut Helsingin Teknillisessä korkeakoulussa
tuote-kehitystä ja teollisuustaloutta ja valmistunut diplomi-insinööriksi vuonna 2007.

Vapaa-aikaansa Aleksi viettää viisihenkisen perheen kanssa
rentoutuen mökillä, veneillen tai lasten harrastusten parissa.

* * *

Juha Virolainen, partner

Juha on yhteistoiminnallisten sopimusten ja julkisten hankintojen asiantuntija, joka on työskennellyt aiemmin julkisella ja yksityisellä sektorilla rakentamiseen liittyvien hankintojen parissa. Hän on ollut juridiikan asiantuntijana mukana lukuisissa Suomen allianssihankkeissa aivanensimmäisestä allianssista lähtien.

Juha on valmistunut oikeustieteen kandidaatiksi Helsingin
yliopistosta vuonna 1993 ja Espoon käräjäoikeudesta varatuomariksi vuonna 1998.

Vapaa-aika kuluu koti- ja kesämökkikiinteistön kanssa askarrellessa,
loputtomissa polttopuutöissä sekä ulkoilun merkeissä.

* * *

Rami Tuokko, kehitysjohtaja, DI

Rami on kokenut rakennushankkeiden konsultointitehtävien ammattilainen. Hän on vuosina 2014-2018 työskennellyt noin 20:n vaativan rakennushankkeen hankinta- tai projektikonsultointitehtävissä, mukaan lukien mm. Taideyliopiston uudisrakennuksen, Olympiastadionin peruskorjauksen sekä Äänekosken ratahankkeen. Ramilla on lisäksi monipuolista kokemusta mm. allianssivalmennusten ja LPS- valmennusten pitämisestä sekä erilaisten selvitysten tekemisestä. Hän työskentelee Visonissa rakennushankkeiden toteutusmuotojen suunnitteluun, vaativiin yhteistoiminnallisiin projektitoteutusten hankintaan ja prosessien läpivientiin liittyvissä asiantuntijatehtävissä. Aiempaa työkokemusta Ramilla on projektinjohto- ja rakennuttamistehtävistä Rakennuttajatoimisto Demacosta ja kiinteistöjohtamisen tehtävistä Naantalin kaupungilta.

Koulutukseltaan Rami on kiinteistöjohtamisen ja kiinteistösijoittamisen diplomi-insinööri, joksi hän valmistui Aalto yliopiston teknillisestä korkeakoulusta.

Vapaa-ajallaan Rami juoksee mielellään maratoonareiden tai sählypallon perässä.

* * *

Miika Ronkainen, liiketoimintajohtaja, DI

Miika työskentelee Visonissa monipuolisissa asiantuntija- ja projektinjohtotehtävissä. Miikalla on vahva osaaminen hankkeiden sopimusmuotojen ja hankintamenettelyjen suunnitteluun ja läpivientiin. Hän on ollut hankkimassa useiden laajojen ja monimutkaisten yhteistoiminnallisten projektien osapuolia sisältäen mm. Raide-Jokerin, Siltasairaalan ja Vaasan H-Uudisrakennuksen hankinnat. Vastapainona hankintakonsultoinnille Miikalla on kokemusta lukuisista rakennustuotannon kehittämiseen tähtäävistä valmennuksista ja projekteista mm. Last Plannerin ja tahtituotannon parissa. Lean -ajattelun havainnollistamisessa hän on erikoistunut paljon kiinnostusta herättäneeseen Villego -simulointiin.

Miika on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri, pääaineenaan laatu- ja projektijohtamien. Diplomityönsä hän on tehnyt toteutusmuodon valinnasta kiinteistö- ja rakennushankkeissa.

Vapaa-aikana Miikan voi löytää rantalentopallokentiltä, golfkentiltä rikkomassa omaa 300 metrin drive-lyönnin ennätystään, tai kiertämässä kuntosaleja.

Sari Koskelo, projektipäällikkö, DI

Sari aloitti projektipäällikkönä Visonissa vuoden 2018 alussa. Sari on valmistunut tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Oulun yliopistosta vuonna 2017. Sari teki diplomityönsä Oulun yliopistolle Big Room- toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta allianssihankkeissa. Diplomityön jälkeen hän jatkoi työskentelyä tuotantotalouden tutkimusryhmässä noin puolen vuoden ajan keskittyen yhteistoiminnallisuuden tutkimiseen rakennushankkeissa.Aiempaa työkokemusta Sarilla on mm. logistiikkakoordinaattorin tehtävistä ja rakennustyömaan aputöistä.

Vapaa-ajalla Sari viettää aikaa perheensä kanssa, tapaa ystäviään, sekä liikkuu aktiivisesti. Kuntosalin lisäksi hänet voi löytää lenkkipolulta, maastopyöräilemästä tai jääkiekkokaukalosta.

* * *

Rauli Hämäläinen, projektipäällikkö, DI

Rauli on monipuolisen infran suunnittelu- ja asiantuntijakokemuksen omaava rakennusalan ammattilainen. Tietomallintaminen, infraprojektit sekä aikataulu- ja kustannustenhallinta on Raulin vahvuuksia, jotka ovat tulleet tutuksi niin työssä kuin opinnoissakin.Opinnot ovat antaneet näkemystä myös talo- ja kiinteistörakentamiseen, joita kirkastetaan tulevaisuudessa projektityössä Visonissa.

Visonissa Rauli vahvistaa tiimiä vaativien hankkeiden toteutusmuotojen suunnittelussa ja projektikonsultoinnissa sekä ottaa tahtituotantoa haltuun yhdessä Aleksin ja Miikan kanssa.

Vapaa-ajallaan Rauli lukee, kuntoilee ja nauttii olostaan sekä hakeutuu mielellään erilaisiin rakennuspuuhiin. Kesäisin Rauli kulkee vasta- ja myötätuuleen veneensä Charapitan kanssa Helsingin rannikolla.

* * *

Maarit Taponen, projektiassistentti, BBA

Maarit työskentelee Visonilla projektiassistenttina. Hänen tehtäviinsä kuuluvat monipuoliset kasvavan yrityksen tukitoimiin liittyvät tehtävät koulutustilaisuuksien järjestämisestä asiakastietojen hallintaan.

Maarit valmistui tradenomiksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta keväällä 2017, jossa hän opinnoissaan erikoistui HR-henkilöstöhallintoon.

Vapaa-aikaansa hän viettää monipuolista liikuntaa harrastaen sekä matkustellen.

* * *

Juho Laine, lakimies, OTM

Juho työskentelee Visonilla nuorempana konsulttina. Hänen työnkuvaansa kuuluvat hankkeiden hankinta-asiat ja avustavat projektitehtävät. Juho on valmistunut oikeustieteiden maisteriksi vuonna 2018. Opinnoissaan hän keskittyi erityisesti yhtiö- ja sopimusoikeuteen, ja tätä osaamista hän on kartuttanut myös useamman yhtiön hallitustehtävissä toimiessaan.

Vapaa-ajalla Juho urheilee ja viettää aikaa muun muassa kesämökillä.

* * *

Nina Flinck, projektipäällikkö, arkkit.

Nina vastaa Visonissa hankinta- ja projektikonsultoinnista, allianssikyvykkyyden arvioinneista sekä IPT-mallien tuotekehitysprojekteista.


Ninaa motivoi erityisesti hankkeen toimijoiden yhteinen onnistuminen ja tavoitteisiin yltäminen. Hän on pitkään toiminut rakentamisen laadun edellytysten parantamiseksi, arvioinut toimialan yritysten johtamisjärjestelmiä ja tehnyt kehitysyhteistyötä tutkijana.

Nina on valmistunut Teknillisestä korkeakoulusta arkkitehdiksi ja valmistelee väitöskirjaa projektiosapuolten keskinäisestä vuorovaikutuksesta ja toimijuudesta rakennushankkeessa Tampereen yliopistossa.

Vapaa-ajallaan Nina leipoo ruisleipiä, maalaa muotokuvia ja tapaa ystäviään, meloo merellä tai ratkoo boulderseinällä sudokuja.

* * *

Pauliina Fuss, avustava konsultti, tekn. yo.

Pauliina työskentelee Visonilla avustavana konsulttina. Hänen työnkuvaansa kuuluvat asiakasprojekteihin ja projektikonsultointiin liittyvät tukitehtävät, hankinta-asiakirjojen valmistelu sekä muut Visonin sisäiset kehittämistehtävät.

Pauliina opiskelee tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Vapaa-ajallaan Pauliina viettää aikaa ystäviensä kanssa, urheilee sekä nauttii ruoanlaitosta etenkin aasialaisittain.

* * *

Samppa Roimela, avustava konsultti, kauppatieteiden kandidaatti

Samppa työskentelee Visonilla avustavana konsulttina. Hänen tehtäviinsä kuuluvat asiakasprojektien ja projektikonsultoinnin tukitehtävät, asiakirjojen valmistelu ja dokumentointi sekä muut sisäiseen kehitykseen liittyvät tehtävät.

Samppa opiskelee kauppatieteiden maisteriksi Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa.

Vapaa-ajalla Samppa juoksee pallojen perässä ystäviensä kanssa ja seuraa tiiviisti Arsenalin otteita.