Helsingin opiskelija-asuntosäätiö (Hoas) toteuttaa viiden eri kohteen perusparannuksen yhtenä hankkeena. Hanke toteutetaan allianssimallilla, jonka ideana on konseptin suunnittelu ja toteutus samojen yritysten ja työntekijöiden toimesta. Lisäksi työmaat toteutetaan kunnianhimoisesti tahdissa.

Hoas omistaa noin 10 000 asuntoa Helsingissä ja sen kehyskunnissa. Sen rakennuttamisen haasteena on ollut jokaisen kohteen kilpailuttamisen erikseen. Kilpailuttaminen maksaa ja tuo lisäkustannuksia, kun saavutetut opit ja kokemukset eivät siirry projektista toiseen osapuolten vaihtuessa.

Hoas asetti tavoitteekseen suunnitella ja toteuttaa kokonaan uudenlainen perusparannuskonsepti ja perusparantaa viisi eri puolelle pääkaupunkiseutua sijaitsevaa kohdetta. Malliksi valittiin projektiallianssi ja lisäksi tuotanto päätettiin suunnitella tahtiin. Kohteiksi valittiin 1970 ja 80-luvuilla valmistuneet Hopeatie 10, Pasilanraitio 6, Paraistentie 19, Katajanokanranta 21 ja Vieraskuja 5. Kiinteistöjen yhteen laskettu laajuus on noin 16 300 asuntoneliömetriä ja asuntojen määrä noin 320.

Hoas asetti hankkeen tavoitteeksi avoimen yhteistyön ja ”tee kuin itselle tekisit” -palveluasenteen. Konkreettisiksi tavoitteiksi asetettiin suunnittelun ja rakentamisen aito integrointi, läpimenoaikojen lyhentäminen, laadun ja asiakastyytyväisyyden parantaminen ja viiden vuoden jälkivastuu sekä mallin istuttaminen ARA-rahoitukseen.

Hankkeen konseptikehitysvaihe toteutettiin syksyllä 2018, jonka jälkeen käynnistettiin sen ensimmäiseksi kohteeksi valitun Hopeatien kehitysvaiheen suunnittelu. Se toteutettiin suunnitellussa budjetissa ja aikataulussa kesäkuun 2019 ja tammikuun 2020 välisenä aikana, jonka jälkeen toteutettiin Pasilanraitio 6. Paraistentie 19 valmistuu maaliskuussa 2021.

Kaksi ensimmäistä kohdetta toteutuivat budjeteissa ja aikatauluissa. Samalla ne osoittivat tahtituotannon edut myös linjasaneerauksissa. Allianssin palveluntuottajat saivat onnistumisesta osansa sopimuksen mukaisina bonuksina, joista jopa 60 & jaettiin suoraan työn tekijöille. Kolmannessa kohteessa malli on osoittanut toimivuutensa myös tilanteissa, joissa rakenteita avattaessa on tullut vastaan mittava määrä erilaisia yllätyksiä.

Hoasin hankkeesta on tekeillä ARA:n rahoittama selvitys mallin soveltuvuudesta ARA-tuotantoon. ”Malli on osoittautunut niin toimivaksi, että ainakin Hoasilla on tavoitteena jatkaa sillä myös tulevissa hankkeissaan”, kertoo hankkeen projektipäällikkönä toimiva Hoasin rakennuttajainsinööri Laura Pääkkönen. ”Hankkeen onnistumisessa on auttanut myös sen tahtituotantosuunnitelma, mikä on helpottanut sekä työmaan johtamista että sen tilannekuvan rakentamista sen tekijöille, jatkaa hankkeen työnjohtaja Sami Vaso, Renevo Oy:stä.

Hoasin konsulttina hankkeessa on toiminut Vison Oy, joka on vastannut yhdessä tilaajan kanssa toteutusmuodon suunnittelusta, palveluntuottajien kilpailuttamisesta, sopimuksista ja kaupallisista ehdoista sekä allianssintoiminnan ja tahtituotannon valmentamisesta.

Allianssin osapuolia ovat Hoasin lisäksi VisioPlan Talotekniikka Oy, VisioPlan Sähkö Oy, Laitila Arkkitehdit Oy ja Plan B Korjaussuunnittelu Oy sekä Renevo Oy, Krs-Putki Oy ja Takuusähkö Oy.