Ylivieskan seurakunnan uusi kirkko on käyttöönottoa vaille valmis. Uusi kirkko on toteutettu allianssimallilla vuonna 2016 tulipalossa tuhoutunee kirkon tilalle. Se perustuu arkkitehtuurikilpailun voittaneeseen ehdotukseen Trinitas.

Ylivieskan kirkko toteutus pohjautuu vuonna 2017 järjestetyn arkkitehtikilpailun voittaneen Arkkitehtitoimisto K2S:n ehdotukseen. Kirkon on toteuttanut allianssi, johon ovat kuuluneet Ylivieskan seurakunnan ja K2S:n lisäksi keväällä 2018 kilpailutetut Työyhteenliittymä Kotikirkon rakentajat TYL, Are Oy ja HSK-Sähkö Oy palveluntuottajina. Työyhteenliittymän ovat muodostaneet paikalliset Rave Rakennus Oy ja Kaarron Rakennus Oy.

Kirkkohankkeen kehitysvaihe käynnistyi 12.10.2018, minkä tuloksena laaditut toteutussuunnitelma ja 9,1 milj. euron tavoitekustannus vahvistettiin syksyllä 2019. Toteutusvaihe käynnistyi 30.9.2019 ja kirkko on tarkoitus vihkiä käyttöön 4.4.2021.

Kirkkolaajennuksen laajuus on 1519 neliötä ja sen kahdessa salissa on istumapaikat lähes 700 hengelle. Rakennuksen erikoinen muoto on edellyttänyt paljon vaativia erikoisratkaisuja, jotka ovat vaatineet tarkkaa suunnittelu- ja rakentamisosaamista.

Hankkeen allianssiosapuolet ovat osoittaneet yhteistoimintansa ja luottamuksensa vahvuuden, ja kirkko tulee valmistumaan hyvissä ajoin ennen vihkiäisiä ja alittamaan budjettinsa.

Visonilla on ollut ainutlaatuinen paikka toimia hankkeessa ensiksi Ylivieskan seurakunnan hankinta- ja allianssikonsulttina ja myöhemmin koko allianssiprojektin kehitys- ja toteutusvaiheiden yhteistoiminnasta vastaavana projektipäällikkönä. Tätä tehtävää Visonista on hoitanut yrityksen osakas Eero Moilanen, joka on kätevästi pystynyt samalla taittamaan osan työmatkoistaan Oulusta Ylivieskaan polkupyörällä.