Visonissa jo ennen koronaa vakiintunut etätyöskentely mahdollistaa myös opiskelun ja työelämän integroinnin. Kauppatieteitä opiskeleva Samppa Roimela työskentelee opintojensa ohessa jo toista vuotta Visonilla muutaman päivän viikossa. Vison mahdollistaa paitsi työn ja opiskelun toimivan yhdistämisen, myös aikaisen integroinnin asiakasprojekteihin.

Vison tekee hyvin monenlaisia erilaisia asiakasprojekteja ja firman sisäistä tuotekehitystä, mistä syystä myös työntekijöiden työtehtävät vaihtelevat projekteittain ja jopa päivittäin. ”Olen saanut olla heti alusta melkein kaikessa mukana ja kehittyä monenlaisissa asiakasprojekteissa ja sisäisissä kehityshankkeissa”, kertoo Samppa. ”Samasta syystä myös tekemäni hommat vaihtelevat työpajojen järjestämisestä Excel-taulukoiden kehittämiseen ja Monte Carlo -simulointeihin”, hän jatkaa.

Samppa kokee saaneensa vaihtelevien työtehtävien ansiosta paljon erilaista ja korvaamatonta työkokemusta konsultoinnin ja yritystoiminnan eri osa-alueilta. Tärkein opetus hänelle on ollut se, että asioihin tulee tarttua ennakkoluulottomasti ja hommat tulee vaan tehdä. Sampan mukaan Visonissa saa aina apua ja tukea, kun sitä vaan kysyy. ”Minut otettiin välittömästi osaksi työyhteisöä ja koko yrityksen ilmapiiri on kannustava ja luottamusta rakentava”, lisää Samppa. Visonin ketterä toimintamalli ja matala hierarkia ovat myös osa loistavaa työilmapiiriä. Samaan suuntaan soutamisen tunnetta vahvistaa myös se, että Visonissa myös opiskelijat saavat osansa tulospalkkioista.

Samppa Roimela on taustaltaan rahoituksen ja analytiikan opiskelija Lappeenrannan LUT-yliopistossa. Hänellä on jo taskussaan kandidaatin paperit ja seuraavaksi on tarkoitus käynnistää gradun tekeminen. ”Visonin työkulttuuri tukee myös opintojeni etenemistä, joten uskon myös gradun kirjoittamisen onnistuvan tässä samalla”, arvelee Samppa.

Sampan mukaan Visonin joustavat työajat ja mahdollisuus laajaan etätyöskentelyyn ovat mahdollistaneet työn ja opintojen yhteensovittamisen. Etätyö on ollut mahdollista jo ennestään, mutta koronaviruksen iskettyä Samppakin on huomannut sen oikeasti toimivan ja kehittyneen edelleen keväästä lähtien. Virtuaaliseen työntekoon soveltuvien alustojen (esim. Miro ja Smartsheet), käyttö lisääntyy koko ajan ja ne alkavat olla jo arkipäivää monessa projektissa.