Vaasan yliopiston kampuskehityshankkeessa uudistetaan Palosaaren kampusta allianssimallilla maailmanluokan kampukseksi. Vaasan Merikampus -hankkeeksi nimetyssä kokonaisuudessa peruskorjataan kampuksen kolme rakennusta: Luotsi, Tritonia ja Tervahovi. Peruskorjauksen lisäksi rakennukset tulevat muuttumaan myös käyttötarkoituksiltaan, kun esimerkiksi kirjasto muuttaa Tritoniasta Luotsiin. Yhteensä kolmen seuraavan vuoden aikana hankkeessa uudistetaan tiloja noin 17 500 k-m2 verran.

Tavoitteena hankkeen lopputulokselle on vireä ja vetovoimainen kampus, joka houkuttelee ihmisiä opiskelemaan, työskentelemään ja tapaamaan toisiaan kampuksella. Nykyaikaiseen kampukseen liittyvät myös uudet, innovatiiviset tilat, jotka vastaavat niin nykyisiin kuin myös tulevaisuuden tarpeisiin muuntojoustavuudeltaan. Kestävä kehitys näkyy hankkeessa mm. ratkaisujen vaikuttavuuden huomioimisessa tulevaisuuden tarpeiden ja ympäristöasioiden näkökulmasta.

Jo hankkeen strategia- ja hankintavaiheissa mukana ollut Visonin pohjoinen tiimi jatkaa hankkeen konsultointia myös sen kehitys- ja toteutusvaiheissa. Vison haastaa allianssin osapuolia kehittymään sekä kehittämään hankkeen tuotoksia ja toimintatapoja tilaajan tavoitteita vastaavan lopputuloksen saavuttamiseksi. Samalla kun autamme allianssin osapuolia onnistumaan, kannamme myös osaltamme vastuuta siitä, että allianssin erityispiirteet sisäistetään ja niitä osataan hyödyntää hankkeen parhaaksi.

Tällä hetkellä suunnittelijat ja toteuttajat yhdessä tilaajan ja käyttäjien edustajien kanssa tutkivat hankekokonaisuutta rakennusten peruskorjauksen sisällön määrittämiseksi. Projektin jakaminen osavaiheisiin mahdollistaa paitsi väistöjen minimoinnin, myös prosessien ja toimintatapojen jatkuvan parantamisen.

Vaasan Merikampus -allianssissa pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastaa Arkkitehtitoimisto K2S Oy, rakennesuunnittelusta Ramboll Finland Oy, taloteknisestä suunnittelusta Granlund Pohjanmaa Oy ja pääurakoinnista Peab Oy.

Lisätietoa hankkeesta: https://sites.univaasa.fi/kampushanke/

Kuva Vaasan yliopiston kuvapankista: https://sites.univaasa.fi/brand/materiaalipankki/