Turun kaupunki rakennuttaa allianssimallilla uuden konserttitalon Aurajoen rannalla sijaitsevalle Itsenäisyydenaukiolle. Tällä hetkellä hankkeessa on menossa toinen tarjousvaihe, jossa Turun kaupunki jatkaa hankintaneuvotteluita kolmen rakentajaryhmittymän kanssa. Toisen tarjousvaiheen jatkoneuvotteluihin on valittu ryhmittymät Aural, SRV-ALA ja Harmonia.

Konserttitalo rakennetaan keskeiselle paikalle Turun keskustaan ja sillä on kulttuurisesti suuri merkitys kaupunkikuvalle. Hankkeen tavoitteena on rakentaa arkkitehtuurisesti korkealuokkaista kaupunkikuvaa luova monipuolinen konserttitalo, jonka akustiikka on maailman huippua. Hankkeen laajuus on 13 600 brm2. Konserttitalo pyritään ottamaan käyttöön loppuvuodesta 2025.

Turun konserttitalo on yksi IPT3-hankkeen pilottihankkeista. Allianssimallin valinta hankkeen toteutusmuodoksi tukee hankkeen strategista suunnittelua, jossa on keskitytty mm. paikanvalintaan ja tilaajan tavoitteiden määrittelemiseen.

Konserttitalon rakennuttaminen Itsenäisyydenaukiolle edellyttää kaavamuutoksen kaupungin asemakaavaan. Kaavamuutoksen tekeminen edellyttää kaavamuutosprosessin kytkemisen konserttitalon hankinta- ja suunnitteluprosessiin niin, että ne palvelevat toisiaan. Kaavamuutoksen lisäksi hankinnan ja toteutuksen vaativuutta lisää myös kehitysvaiheen jakaminen kahteen osaan, hanke- ja toteutussuunnitteluun. Asemakaavan muuttaminen on parhaillaan käynnissä.

Kehitysvaiheen Target value delivery-prosessilla pyritään luomaan tahtituotantoon perustuva toteutussuunnitelma, joka edellyttää integroinnin voimakasta laajentamista. Vison toimii hankkeessa projektikonsulttina. Tavoitteena on integroida lähes kaikki toimijat yhteisiin tahtituotantoa edistäviin kannustimiin. Tavoitteen toteutuessa allianssin kannustinmallin piiriin kuuluisi vähintään 70–80 prosenttia tuotannon arvosta.

Hankinta on käynnistynyt syyskuussa 2020 ja konserttitalon rakentaminen on tarkoitus aloittaa huhtikuussa 2023.  Hankintaprosessin toinen vaihe joudutaan aloittamaan syksyllä 2021 muutama kuukausi suunnitellusta aikataulusta jäljessä. Aikataulumuutoksen mahdollinen vaikutus rakentamisen aikatauluun tarkentuu myöhemmin.