Tuusulan kunta ja Helsingin Osuuskauppa Elanto kilpailuttivat yhdessä Hyrylän uuden liike- ja palvelurakennuksen toteuttamisen ja sen 15 vuoden vuokrasopimuksen. Hankkeen hankintakonsulttina on toiminut Vison Oy.

Kohteen toteuttajiksi valittiin 15.6 tehdyssä hankintapäätöksessä kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehnyt ryhmittymä. Ryhmittymään kuuluvat NREP Oy, Lehto Tilat Oy ja Parviainen Arkkitehdit OY Ltd. Kunta myy tai vuokra alueen edelleen ryhmittymälle, joka puolestaan tekee tilaajien kanssa pitkäaikaiset vuokrasopimukset.

Tuusulan kunta on alustavasti suunnittelut vuokraavansa omaan käyttöönsä toimisto- ja kokoontumistiloja 3500-4000 m2 ja HOK-Elanto alustavasti noin 8 500 m2. Lisäksi palvelukeskukseen rakennetaan kaksikerroksinen pysäköintilaitos ja siihen lähes 600 autopaikkaa.

Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä toteutettuun tarjouskilpailuun osallistu kolme eri ryhmittymää. 1.12.2020 käynnistetty hankinta saatiin päätökseen 15.6.2021

Hankinta toteutettiin käytännössä kokonaan virtuaalisena. Tarjousneuvottelut ja tilaajien ja tarjoajien yhteiset kehitystyöpajat järjestettiin digitaalisella alustoin, mikä mahdollisti sujuvan prosessin myös poikkeusoloissa.

Lisätietoja: jani.saarinen@vison.fi