Finlandia-talon perusparannushankkeen urakoitsijaksi valittiin Skanska Talonrakennus Oy. Laaja perusparannus alkaa ensi vuoden alussa. Finlandia-talon toimintaa siirretään talon edustalla sijaitsevaan Pikku-Finlandiaan.

Alvar Aallon suunnitteleman suojellun rakennuksen kattavan perusparannuksen tavoitteina on korjata ja entisöidä sisätilat sekä julkisivu. Esteettömyyttä ja hissiyhteyksiä parannetaan ja talotekniset järjestelmät uusitaan kauttaaltaan. Hankkeen laajuus on reilu 30 000 m². Hanke käynnistyy kesäkuussa kehitysvaiheella. Varsinaiset rakennustyöt on tarkoitus käynnistää vuoden 2022 alkupuolella. Töiden on tarkoitus valmistua vuoteen 2024 mennessä ja rakennus otetaan käyttöön kahdessa vaiheessa: kongressisiipi avataan vuonna 2023 ja päärakennus vuonna 2024.

Töölönlahden rannalle nousevan Pikku-Finlandian väistötila mahdollistaa Finlandia-talon toiminnan osittaisen jatkumisen tapahtumatilan ja ravintolapalveluiden muodossa.

Vison on toiminut perusparannushankkeen hankintavaiheen konsulttina.

Kuva: Torvinen, Hirvonen ja Järvelä -suunnittelutiimi (Aalto-yliopisto)