Kouvolan Asunnot Oy:n peruskorjaushankkeen osapuolet on valittu ja hankkeen konseptikehitysvaihe käynnistyi viime viikolla. Hankkeessa peruskorjataan neljä Kouvolan Asuntojen kohdetta vuosina 2022–2027. Hankkeen aikana kehitetään ja pilotoidaan uusi peruskorjauskonsepti, joka perustuu integroivaan projektiallianssiin ja tahtituotantoon.  

Hanke käynnistyi konseptikehitysvaiheen ensimmäisessä tapaamisessa, jossa tilaaja ja rakentaja- ja suunnitteluosapuolet pääsivät tutustumaan toisiinsa. Hankkeen toteuttamisesta Kouvolan Asuntojen kanssa vastaa rakentajaosapuoli Kolmera Oy kumppaneinaan Kouvolan Putkityö Oy ja Kymen Sähkötyö Oy sekä suunnittelijaosapuolena toimiva United Founders Oy.  

Konseptikehitysvaihe edeltää neljän peruskorjattavan kohteen peräkkäisiä kehitys- ja toteutusvaiheita ja sen aikana suunnitellaan, miten hankekokonaisuus viedään läpi. Konseptikehitysvaihe valmistuu jouluna ja ensimmäisen kohteen toteutusvaihe on tarkoitus aloittaa huhtikuussa 2022.  

Kouvolan Asunnot Oy:n peruskorjauskonsepti tulee olemaan ’pelikirjamainen’ ohjeistus peruskorjaushankkeiden toteuttamisesta. Neljän kohteen yhteishankkeella ja peruskorjauskonseptin kehittämisellä pyritään varmistamaan, että toiminnan tehostaminen voidaan viedä käytäntöön ja rakentaminen saadaan virtaamaan. Se, että kaikilla kohteilla on hankkeessa samat osapuolet, mahdollistaa toiminnan jatkuvan parantamisen ja tiedon viemisen kohteesta toiseen ketterästi.   

Vison on vastannut konseptin suunnittelusta ja allianssin muodostamisesta yhdessä tilaajan kanssa ja jatkaa nyt hankkeessa allianssi- ja tahtituotannon projektikonsulttina. Vison tukee hankkeen projektinjohtoa ja edistää hankkeen yhteistoiminnallisuutta.