Lounaisrannikon rataverkon kunnossapitoalue 2:n (KPA02) hankkeen sopimuskatselmus on pidetty ja kehitysvaihe on alkanut. Hankkeen toteutusmuotona on palveluallianssi, jonka toteutusvaihe eli kunnossapito alkaa kehitysvaiheen jälkeen 1.4.2022. Palvelun toteuttajaksi valittiin GRK Rail Oy.   

Palveluallianssi kattaa radan ja sen turvalaitteiden kunnossapidon yhteensä 520 ratakilometrin alueelta Lounais-Suomessa vuoteen 2027 asti.  Kunnossapito pitää sisällään mm.  ympärivuorokautisen palveluvalmiuden ylläpidon sekä rautatieturvalaitteiden huolto- ja viankorjaustoimenpiteet.    

Kunnossapidon sopimuskausi jakautuu kunnossapitojaksoihin. Palveluallianssimuotoinen malli on joustava, sillä se suunnitellaan kunnossapitojaksoittain eli vuosittain. Palvelun tavoitekustannus määritetään yhdelle kunnossapitojaksolle kerrallaan ja samalla räätälöidään avaintulosalueet sekä niitä koskevat mittarit kyseistä kunnossapitojaksoa koskevien tavoitteiden perusteella. Tavoitekustannus vaihtelee kausittain sen mukaan, mitä kunnossapitotöitä kunnossapitoalueelle kulloinkin on suunniteltu.

Vison toimi hankinnassa tilaajan konsulttina, ja vastasi allianssitoteutuksen ja sen hankinnan suunnittelusta, hankinta- ja sopimusasiakirjoista sekä tilaajan avustamisesta tarjouskilpailun läpiviennissä. Lounaisrannikon kunnossapito on toteutettu jo aiemmin vuonna 2017 käynnistyneellä palveluallianssina. Nyt toimintaa jatketaan samalla mallilla ensimmäisen palveluallianssin aikana kerättyjen oppien avulla.