Helsingin kaupunki on julkaissut 12.12.2021 hankintailmoituksen kahden uuden päiväkodin hankkimiseksi vuokrasopimuksilla. Tarjouskilpailun voittajien tulee suunnitella ja rakentaa päiväkodit ja vuokrata ne sen jälkeen kaupungille 20 vuodeksi.

Vuokrapäiväkodit toteutetaan perustuen tilaajan valmiiksi laatimiin viitesuunnitelmiin. Molemmat päiväkodit hankitaan samalla tarjouskilpailulla kahtena eri osahankintana hankintalain mukaisella neuvottelumenettelyllä. Hankinnan konsultoinnista vastaa Vison Oy.

Toinen hankinnan kohteista on osoitteeseen Kutomokuja 3 toteutettava puurakenteinen päiväkotirakennus, jonka laajuus on 2468 brm2. Toinen kohde on osoitteeseen Käräjätuvantie 3 toteutettava osittain puurakenteisen päiväkoti Kotitorpan ja leikkipuisto Torpparinmäen muodostama kokonaisuus, jonka laajuus on yhteensä 2552 brm2.

Osallistumishakemukset tarjouskilpailuun tulee jättää 24.1.2022 mennessä. Tarjouskilpailussa voi osallistua vain toiseen tai kumpaankin osahankintaan. Hankintojen vertailuperusteina käytetään suunnittelun ja rakentamisen projektisuunnitelmia (20 %) ja vuokratarjouksia (80 %).

Hankintapäätökset on suunniteltu tehtäväksi vuoden 2022 maaliskuun lopussa, jonka jälkeen voidaan käynnistää kohteiden suunnittelu. Päiväkotitoiminta uusissa tiloissa on tarkoitus käynnistää alkuvuonna 2025.

Vison toimii hankkeessa kaupungin konsulttina ja vastaa hankintaprosessin suunnittelusta ja läpiviennistä sekä hankinta-asiakirjojen ja kaupallisten asiakirjojen kehittämisestä. Lisäksi Vison osallistuu samalla kaupungin vuokramallihankkeiden kehittämistyöhön.

Lisätietoja

Kotitorppa 3 havainnekuva.