Turun Tiedepuistosta kaavaillaan kansainvälisesti kiinnostavaa ja rohkean kokeilevaa osaamiskeskittymää keskelle Turun kaupunkiseutua. Tiedepuisto on yksi Turun kaupungin kärkihankkeista, joiden tavoitteena on kehittää kaupungin vetovoimaisuutta ja kilpailukykyä.

Turun Tiedepuiston elävän ytimen tulee muodostamaan Kupittaan ja Itäharjun kaupunginosat yhdistävä ratkaisu, jonka suunnittelun ja toteutuksen hankinta on parhaillaan käynnissä. Vison Oy toimii Kupittaan kärjen kumppanuushanke -nimellä kulkevan hankkeen hankintakonsulttina ja vastaa hankinnan suunnittelusta ja läpiviennistä.

Palveluntuottajaryhmittymän kilpailutuksessa ensimmäiseen tarjousvaiheeseen etenivät ryhmittymät KANNEL ja Terävin kärki. Seuraavassa tarjousvaiheessa ryhmittymät esittävät tilaajan asettamien tavoitteiden mukaisen hankealueen kokonaissuunnitelman. Tarjousten vertailussa arvioidaan kokonaissuunnitelman ratkaisuja mm. yhtenäisen kaupunkimaisen aluekokonaisuuden, alueen vetovoimatekijöiden, liikkumis- ja logistiikkaratkaisujen sekä taitokampuksen sijainnin, massoittelun ja sen lisäarvotekijöiden näkökulmasta.

Kupittaan kärjen kumppanuushanke ulottuu Turun yliopistokampukselta Kupittaan kautta Itäharjulle. Kupittaan ja Itäharjun alueiden väliin suunnitellaan toteutettavaksi junaradan ja Helsinginkadun ylittävä kansimainen ratkaisu, joka yhdistää alueet toisiinsa. Kupittaan kärjen kumppanuushankkeessa aluesuunnittelu ja -kehitys sekä kannen ja Turun ammatti-instituutin uuden Taito-kampuksen rakentaminen integroidaan yhdeksi kokonaisuudeksi.

Hankkeen kokonaissuunnitelma ja siihen liittyvät infrahankkeet toteutetaan allianssimallilla ja hankkeen kustannusarvio on noin 190 milj. euroa. Suunnittelualueen laajuus on yli 16 ha. Kupittaan kärjen kumppanuushankkeen hankintapäätös tehdään syksyllä 2022. Infrahankkeen rakentaminen alkaa vuonna 2024.

Kupittaan kärjen kumppanuushanke:
https://www.turuntiedepuisto.fi/kupittaan-karki
Turun Tiedepuiston -kärkihanke:
https://www.turuntiedepuisto.fi/turun-tiedepuisto-karkihanke

Lisätietoja

Näkymä Kupittaan aseman suunnasta kohti kaupunkikeskustaa. Visiokuva: Lundén Architecture Company