Tampereen kaupunki peruskorjaa ja laajentaa vanhan Aleksis Kiven kadulla sijaitsevan keskusvirastotalonsa. Hankkeen alustava kustannusarvio on n. 55 milj. euroa ja kokonaislaajuus reilut 18 000 brm2. Hanke on tarkoitus toteuttaa yhteistoiminnallisena projektinjohtourakkana tavoitebudjetilla. Sen tilaajana toimii tätä varten perustettu kiinteistöosakeyhtiö ja rakennuttajana Tampereen Tilapalvelut Oy.

Hankkeeseen kilpailutetaan projektinjohtourakoitsija, jonka jälkeen tilaaja, tilaajan suunnittelijat ja valittu urakoitsija käynnistävät yhdessä hankkeen kehitysvaiheen. Kehitysvaiheessa osapuolet laativat toteutussuunnitelman ja määrittävät sen tavoitekustannuksen ja aikataulun, minkä jälkeen tilaaja voi päättää siirtymisestä toteutusvaiheeseen.

”Hanke oli alun perin suunniteltu toteutettavaksi erillisinä pää- ja sivu-urakoina”, kertoo Tampereen tilapalvelut Oy:n toimitusjohtaja Petri Mölsä.

”Rakennusalan nopeasti muuttunut suhdannetilanne pakotti kuitenkin arvioimaan tilannetta uudestaan ja toteutusmuodoksi valittiin yhteistoiminnallinen projektinjohtourakka. Malli tarjoaa paremmat eväät kustannusten hallintaan”, jatkaa Mölsä.

Hanke on suunniteltu pääosin valmiiksi ja sen hankintailmoitus on tarkoitus julkaista vielä kesäkuun aikana. Hankinta on tarkoitus saada päätökseen lokakuussa, niin että kehitysvaihe voisi käynnistyä marraskuussa. Peruskorjauksen tulisi olla valmis kesäkuussa 2026.

Virastotalosta on tarkoitus rakentaa yli 800 työntekijän monitilatoimisto ja kaupunkilaisten eri kulkumuodoin saavutettavissa oleva palvelupiste. Kaupungin on samalla tarkoitus luopua käyttämistään Frenckellin tiloista. Virastotaloon on tarkoitus sijoittaa katutasoon kuntalaisille laajasti avoinna oleva monitoimi-, ravintola- ja asiakaspalvelualue.

Perusparannettavaan korkeaan osaan on suunniteltu valtuustosalin lisäksi HUB-työtilat ja purettavan matalan osan tilalle rakennettavaan laajennusosaan muuntojoustavat kokouskeskus ja uudet työtilat. Samalla uusitaan koko virastotalon talotekniikka. Virastotalon on myös asemakaavassa suojeltu arvokiinteistö.

Vison toimii hankkeen projektikonsulttina ja vastaa yhteistoiminnallisen projektinjohtourakan suunnittelusta ja kilpailuttamisesta yhdessä tilaajan kanssa. Tilaajan projektipäällikkönä toimii Petri Saarinen Tampereen Tilapalvelut Oy:stä.

Lisätietoja

Tampereen virastotalo. Kuva: KVA Arkkitehdit