Eemeli Inkala aloittaa 1.11.2022 Visonin uutena avustavana konsulttina. Avustavan konsultin työnkuvaan kuuluu asiakasprojekteihin ja toimeksiantoihin sekä liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tehtävät.

Eemeli on kone- ja rakennustekniikan kandidaatti ja suorittaa tällä hetkellä diplomi-insinööriopintoja Aalto-yliopistossa. Hän on tehnyt kandidaatintutkielmansa tahtituotannon soveltuvuudesta sillanrakentamiseen ja aiempaa työkokemusta hänellä on mm. Kruunusillat-allianssista.