Kouvolan Asunnot kilpailuttaa 165 asuinkiinteistönsä kiinteistöhuollon, kunnossapidon ja siivouksen kahtena erillisenä palvelusopimuksena. Nelivuotisten sopimusten yhteenlaskettu arvo on vähintään 8 milj. euroa. 

Kiinteistöpalvelut kilpailutetaan julkisena hankintana siten, että tarjouskilpailun voittaja saa valita alueensa ensiksi ja toiseksi tullut saa jäljelle jäävän alueen. Näistä eteläinen alue sisältää yhteensä 87 kiinteistöä ja 1 732 huoneistoa ja pohjoinen alue 78 kiinteistöä ja 2 090 huoneistoa. Sopimusten pituudet ovat 4–6 vuotta.

Hankkeen toteutusmuodon ja hankinnan suunnittelusta sekä konsultoinnista vastaavat Visonin partneri Jani Saarinen sekä projektipäällikkö Mikko Tuohino. Saarisen mukaan kyseessä on Suomen ensimmäinen hänen tiedossaan oleva kiinteistöpalveluallianssi.  

Kouvolan Asunnot hakee palveluntuottajikseen yrityksiä, joiden kanssa se pystyy toteuttamaan pidemmälle vietyä kumppanuutta ja rakentamaan asiakaslähtöisiä ja vastuullisia palveluita, jotka lisäävät asuinympäristöjen viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Toteutusmalliksi on valittu allianssi, koska sen periaatteet, yhteistoiminta, avoimuus ja läpinäkyvyys sekä riskien ja hyötyjen jakaminen tukevat parhaiten tilaajan tavoitteita. 

“Nyt valittu toteutusmalli on jatkumoa Kouvolan Asunnot Oy:n aiemmin pilotoimille yhteistoiminnallisille kiinteistöpalveluille”, kertoo rakennuttaminen ja ylläpito -yksikön päällikkö Jukka Mäkinen. Mäkinen vastaa hankkeesta yhdessä tekninen isännöitsijä Sakari Mikkolan kanssa.

Kiinteistöpalvelut on tarkoitus käynnistää 2–3 kuukauden mittaisin kehitysvaihein, joiden aikana osapuolet suunnittelevat tarkemmin palveluidensa sisällön ja toteutustavan sekä määrittävät niiden tavoitekustannukset open book -mallilla. Palvelutuotanto on tarkoitus käynnistää 1.10.2023. 

Hankinnan kilpailutus on käynnistynyt 13.3.2023. Linkistä hankintailmoitukseen.

Lisätietoja: