Mikko Tuohino on Visonin projektipäällikkö, joka on kiinnostunut rakentamisen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä, aina projektin osapuolien hankinnan valmistelusta työmaalla toteutukseen asti. Hänellä on aiempaa kokemusta infra- ja talohankkeiden geosuunnittelijana toimimisesta. 

”Projektipäällikön työ on hyvin pitkälti asiakaskontaktissa olemista eli tilaajan ja projektitiimien tarpeiden peilaamista ja sparraamista niin, että ratkaisuja ja valintoja tehdään hankkeen parhaaksi”, Mikko kuvailee.  

Mikko tekee valmistelevat työt Visonin toimistolla, mutta on suuren osan työviikostaan asiakasprojekteilla. Projekteilla Mikko työskentelee esimerkiksi aikataulukoordinoinnin, allianssin projektinjohdon tuen ja tahtisuunnittelun parissa yhdessä hankkeiden eri osapuolten kanssa big roomeilla. Viime aikoina Mikon viikot ovat kuluneet esimerkiksi Jorvin uuden osastorakennuksen ja Kouvolan Asuntojen hankkeissa.  

”Parasta työssäni on se, että hommia tehdään paikan päällä asiakkaidemme kanssa ja pienilläkin teoilla tai ideoilla voimme auttaa itse tekijöitä hoitamaan oman työnsä paremmin. Parhaimmillaan olemme projekteilla kollegoina yhtä tiimiä työnantajasta tai kotiorganisaatiosta riippumatta”, hän jatkaa. 

Tausta geosuunnittelussa

Mikko on valmistunut geotekniikan diplomi-insinööriksi vuonna 2019 ja hän teki diplomityönsä suunnittelu- ja konsultointialan yritykselle Rambollille. Hänen ensimmäinen kosketuksensa integroituihin projektitoteutuksiin oli Kruunusiltojen raitiotiehanke, jossa hän toimi suunnittelijana ja pääsi tutustumaan uudenlaisiin tekemisenmuotoihin.   

”Rakennusala on perinteisesti vahvasti siiloutunut, niin että suunnittelijoilla, rakentajilla ja tilaajilla on kaikilla omat, erilliset tonttinsa hoidettavanaan. Muutaman vuoden työrupeaman jälkeen heräsi halu nähdä, voiko rakennusprojekteja tehdä tehokkaammalla tavalla”, Mikko kertoo. 

“Kruunusiltojen tietyt työtavat ja yhteistoiminnallisuuden idea viehättivät, esimerkiksi se, että suunnittelua tehtiin tiiviissä yhteistyössä rakentajan kanssa heti suunnitteluvaiheessa.”

Käsitys hankkeen parhaaksi toimimisesta on kokonaisvaltaistunut 

Aloittaessaan Visonilla projektipäällikkönä syksyllä 2021, Mikkoa kiinnosti erityisesti rakennushankkeiden suunnitteluprosessien kehittäminen. Geosuunnittelijana toimimisesta oli tuttua, että suunnitelmiin tehtiin rakentamisen käynnistämisen jälkeen parhaimmissa tapauksissa pieniä täsmennyksiä, mutta pahimmillaan niihin jouduttiin tekemään nopealla aikataululla isojakin muutoksia.  

”Suunnittelun vaiheittaisuus ehkä korostuu maa- ja pohjarakentamisessa, koska mitään ei tiedä varmaksi ennen kuin pohja on avattu. Silloin on jo reagoitava nopeasti, jottei työmaa pysähdy”, Mikko kertoo.  

Integroiduissa projektitoteutuksissa, kuten allianssihankkeissa, suunnittelijoiden, rakentajien ja tilaajien välistä yhteistyötä ja vuoropuhelua pyritään vahvistamaan alusta lähtien. Kaikkien osapuolten tavoitteena on yhteinen maali. Nykyään Mikko puhuisi suunnitteluprosessin kehittämisen sijaan projektikokonaisuuden optimoinnista, johon kuuluu esimerkiksi suunnittelua ja toteutusta ohjaavien tilaajan tavoitteiden määrittely  jo hankinnasta lähtien sekä suunnittelun ohjaus ja tuotannon suunnittelu rinnakkain.  

Visonilla työnkuvaa voi kehittää omien mielenkiinnon kohteiden mukaan joustavasti. Tällä hetkellä Mikko on erityisesti kiinnostunut tahtituotannosta. 

”Meillä tehtäväkenttä on tasan niin laaja, kuin itse haluaa. Tahtituotanto menee meidän tekemisessämme vielä astetta vahvemmin konkretian puolelle. Tahtituotannon edut tulevat selkeästi esille, kun vakioidaan arvoa tuottavaa tekemistä, visualisoidaan puskurit ja voidaan lyhentää läpimenoaikoja.” 

Lisätietoja