Vison Oy on nimittänyt Lars Albäckin executive advisoriksi 9. lokakuuta 2023 alkaen. Albäck keskittyy tehtävässään kiinteistö- ja rakennushankkeiden tietopääoman hyödyntämiseen, datan virtauttamiseen sekä vastuullisuuteen.

Albäck on viimeksi toiminut Vastuu Group Oy:n toimitusjohtajana vuosina 2010–2023. Hän on ollut keskeinen hahmo rakennusalan tietopääoman hyödyntämisen puolestapuhujana sekä suomalaisen tilaajavastuumallin rakentajana.

Vison Oy:n hallituksen puheenjohtaja Jani Saarinen korostaa Albäckin nimityksen merkitystä: ”Tarvitsemme Lassen osaamista nimenomaan projektijohtamisen tietopääoman hyödyntämiseen ja koko toimialan kulttuurin muuttamiseen, jotta voisimme kaikki rakentaa tätä ympäristöä paremmin avoimemman datan ja tiedolla johtamisen avulla.”

Vison Oy ottaa Albäckin nimityksen myötä tärkeän askeleen kohti avoimempaa, vastuullisempaa ja datavetoisempaa rakennusalaa. Albäck itse odottaa innolla uutta tehtäväänsä.

”Olen todella innostunut siitä, että pääsen tähän tiimiin mukaan luomaan parempaa rakennettua ympäristöä ja tukemaan sen tekijöitä. Meillä on edessä todella mittavia haasteita, erityisesti vihreän siirtymän ja toimialan kulttuurin muuttamisen kanssa”, hän kertoo.

Lisätietoja: