Joulu on enää muutaman askeleen päässä ja kuluneen vuoden loppu häämöttää, joten nyt on hyvä hetki vilkaista taaksepäin. Vuosi 2023 on tuonut isoja muutoksia ja haasteita niin kotimaan kamaralla kuin kansainvälisessä ympäristössä lisäten epävarmuutta monella tasolla. Globaali tarve empatialle ja yhdessä tekemiselle on vahvasti läsnä tässä hetkessä. Kestävämmän huomisen luominen vaatii meiltä kaikilta pitkäjänteistä suunnitelmallisuutta.

Suomessa rakennusala on ollut näkyvästi esillä mediassa, ja uutisointia on syksyllä värittänyt konkurssit ja lomautukset sekä yleinen ahdinko. Tässä vaikeassa tilanteessa yhteen hiileen puhaltaminen ja yhteistyö ovat entistäkin tärkeämpiä, ja edellytysten luominen niiden mahdollistamiseksi nostaa arvoaan.

Uusia nimityksiä ja tekijöitä

Myös Visonissa on tapahtunut merkittävää liikehdintää. Miika Ronkainen aloitti tammikuussa managing partnerin tehtävässä ja elokuussa Oulun toimisto sai uuden aluejohtajan Sari Koskelosta. Uudistuneella johtoryhmällä onkin ollut vipinää, kun yrityksen keväällä päivitettyä strategiaa on lähdetty edistämään vauhdilla. Osana sitä olemme saaneet riveihimme executive advisoreiksi kaksi huippuasiantuntijaa, Harri Kailasalon ja Lars Albäckin, jotka toivat mukanaan tiimille kallisarvoista strategista osaamista.

Rekrysimme tänä vuonna ahkerasti myös muita uusia visonäärejä ja henkilöstömäärämme on kasvanut viime vuoden marraskuusta kymmenellä työntekijällä. Tällä hetkellä meitä on yhteensä 30 Helsingin ja Oulun toimistoilla. Vuonna 2023 meillä aloitti etelässä Elias Räinä, Oskari Muhonen, Aron Sajavaara ja Kaj Lampinen sekä pohjoisessa Samu Korhonen ja Emilia Sillanpää. Seuraavat rekrytoinnit odottavat jo kulman takana ja niistä kuullaan lisää tammikuun puolella.

Yhteistoiminnallisuutta monella tasolla

Vuonna 2023 jatkoimme töitä useassa megaprojektissa, mutta pääsimme työskentelemään myös lukuisissa uusissa hankkeissa, kuten Korpi-allianssissa, Kouvolan Asuntojen kiinteistöpalveluallianssissa sekä Rovaniemen Napsun että Lahden Myllypohjan monitoimitaloissa. Vaikka hankkeiden kirjo on laaja ja vaihteluväli suuri, niitä yhdistää pyrkimys ja halu laajempaan integroituun työskentelyyn.

Kesäkuussa järjestetyt Lean-rakentamisen päivät olivat meillekin vuoden merkittävin tapahtuma. LCI Finlandin organisoiman tapahtuman kantava teema oli virtaus ja se kokosi yhteen satoja alan yhteistoiminnallisuudesta kiinnostuneita toimijoita. Alan systeemistä kehittämistä toteutetaan niin ikään IPT4- ja RAIN3-kehityshankkeissa, jotka ovat pyörineet koko vuoden täyttä häkää. Viimeisimpänä konkreettisena tuloksena kehityshankkeista on käsikirja Johtamisen perusteet lean-rakentamisessa, joka julkaistiin marraskuussa RAIN3-hankkeen alla.

Kansainvälisen yleisön pyynnöstä muistelimme menneitä ja kokosimme yhteenvedon Suomen kiinteistö- ja rakennusalan lean-matkasta vuosien varrella. Tuotokseen voi tutustua myös suomeksi täältä. Julkaisimme marraskuussa myös vuoden 2023 keskeiset teemat ja alan kuulumiset kattavan allianssiraportin. Raportin voi lukea suomeksi tästä ja englanniksi tästä.

Tutkimuksen avulla kohti vastuullisempaa rakentamista

Uuden tiedon tuottaminen ja vallitsevien toimintatapojen haastaminen on keskeinen osa koko rakennusalan kehittämistä. Viime keväänä Visonilta valmistui kaksi hienoa lopputyötä: Karoliina Kumpulaisen pro gradu -tutkielma Allianssimallin soveltaminen ARA-tuotannossa ja Olli Yrjänän diplomityö Yleiskustannukset yhteistoiminnallisissa sairaalaprojekteissa.

Olemme aloittaneet tänä vuonna Value Management System in Construction -tutkimushankkeen, jonka tavoitteena on kartoittaa rakennushankkeiden arvonmäärityksen prosessia ja vastuullisuuden roolia sen osana. Hanke on Business Finlandin rahoittama. Emilia Sillanpää on aloittanut joulukuussa diplomityön tekemisen tutkimushankkeelle ja sen etenemisestä kuullaan lisää ensi kevään aikana. Haluamme hankkeen avulla osallistua luomaan edellytyksiä alan yhteiselle oppimiselle ja vastuullisemmalle tekemiselle.

Kiitos yhteisestä vuodesta 2023

Tulevana vuonna pyrimme etenemään hyvällä kasvu-urallamme. Jatkamme aktiivista panostusta alan kehittämiseen sekä suuntaamme katseita yhä enemmän myös kotimaan rajojen ulkopuolelle, niin hyviä käytäntöjä jakaen kuin jatkuvasti lisää oppien. Tulemme myös syventämään ja kasvattamaan kumppaniverkostoamme aktiivisesti. Sillä yhdessä olemme enemmän.

Yhteisen hyvän merkeissä osoitimme tänä jouluna lahjoituksemme Hope ry:lle, joka pyrkii toiminnallaan takaamaan lasten tasa-arvoisemmat mahdollisuudet arkeen Suomessa.

Kiitämme kaikkia asiakkaita ja sidosryhmiä kuluneesta vuodesta ja toivotamme rauhallista joulunaikaa.