Tampereen opiskelija-asuntosäätiö sr (TOAS) käynnisti elokuussa 2023 ensimmäisen tahtihankkeensa remontilla, jossa tilaajan suurin yksittäinen kiinteistökokonaisuus TOAS Mikontalo käy vuosien 2023–2024 aikana läpi merkittävän peruskorjauksen. Peruskorjauksessa olemassa olevat soluhuoneistot sanerataan yksiöiksi ja kaksioiksi. Hankkeen tavoitteeksi asetettiin läpimenoajan lyhentäminen, laadukas lopputulos ja toimiva yhteistyö. Keskiöön nousivat myös häiriöttömyys, työmaan siisteys ja turvallisuus, sillä rapun muiden asuntojen asukkaita ei irtisanottu remontin ajaksi. 

Hankkeen toteutusmuotona on kokonaisurakka lyhyellä kehitysvaiheella, jossa TOAS ja päätoteuttaja Raspal Oy keskittyivät tahtituotannon suunnitteluun sekä tahdin edellytyksien varmistamiseen. Vison on toiminut hankkeessa projektinjohto- ja tahtikonsulttina tehtävinään mm. suunnittelijoiden valmentaminen tahtiin, alustavan tahtiaikataulun laadinta urakoitsijoiden kilpailutukseen yhdessä tilaajan kanssa sekä tahtiaikataulun kehittäminen yhdessä tilaajan ja päätoteuttajan kanssa. Kehitysvaihe vietiin läpi kesäkuun 2023 aikana ja rakennustyöt aloitettiin ensimmäisessä rapussa elokuussa 2023.

Nyt maaliskuussa 2024 suoritetussa TOASin, Raspalin ja Visonin välisessä tahdin reflektoinnissa todettiin, että odotukset tavoitteiden täyttymiselle ovat korkealla. Tuotanto oli maaliskuussa edennyt jo neljänteen ja viimeiseen rappuun. Valmista odotetaan olevan kesäkuussa, noin kuusi kuukautta alkuperäistä aikataulua aikaisemmin. Läpimenoajan lyhentymisen lisäksi hanke on saavuttamassa myös laatuun ja yhteistoimintaan asetetut tavoitteet kirkkaasti.

Tahtituotannon reflektointi maaliskuussa 2024. Kuvassa Raspal Oy:n projektinjohto sekä TOASin Jari Mustajärvi. (Kuva: Rauli Wallén, Vison)

Raspalin vastaava työnjohtaja Olli Vartiala kiitteli erityisesti yhteistoiminnan onnistumista kaikilla tasoilla: päätöksenteko tilaajalta on sujuvaa, suunnittelijoiden vaste kysymyksiin on tahdin vaatimuksien mukaista ja aliurakoitsijat ovat sitoutuneet yhteistoimintaan ja kokonaisuuden optimointiin loistavasti. Lisäksi hankkeella onnistuttiin häiriöttömyyden ja turvallisuuden hallinnan osalta hienosti. Onnistumista ja tyytyväisyyttä yhteiseen tekemiseen kiteyttää TOASin projektipäällikön Jari Mustajärven lausahdus ”Näin tehdään jatkossakin!”. Tämä enteilee, ettei kyseessä ollut TOASilla kertakokeiluksi jäänyt toimintatapa.

Visonilta hankkeen vastaavana konsulttina on toiminut Rauli Wallén ja avustavana tahtikonsulttina Eemeli Inkala. Rauli kiteyttää onnistumisen lähteneen kaikkien innostuksesta saavuttaa asetetut tavoitteet sekä sitoutumisesta kokonaisuuden optimointiin.

”TOASin ennakkoluulottomuus ja into lähteä tavoitteellisesti kokeilemaan sekä päätoteuttajan ammattitaito sekä halu ja kyky oppia uutta ja viedä se käytäntöön ovat ehdottomasti olleet avaimet onnistumiseen. Konsulttina tässä haluaa olla silottamassa tietä ja tuomassa uusia ajatuksia tekijöille”, hän kertoo.

Ajantasaiset tahtiaikataulut ja tahtikerrospohjat olivat esillä kerroksittain, ja ne olivat myös asukkaiden nähtävissä. (Kuva: Rauli Wallén, Vison)

Lisätietoja antavat: