Yhteistoiminnalliset projektit ja integrointi ovat nyt pop. Allianssien alkuhuuman jälkeen keskustelussa on edetty niiden soveltuvuutta koskeneista väittelyistä isompiin kysymyksiin, kuten sopimusjohtamisen haasteisiin, osaoptimointiin ja arvon tuottamiseen asiakkaalle. 

Visonissa kohta kolme vuotta projektipäällikkönä toiminut Sari Koskelo on päässyt seuraamaan sisältä päin alan huimaavaa kehitystä. Sari koordinoi sekä johtavien julkisten tilaajaorganisaatioiden IPT-hanketta, että rakennusalan yritysten yhteistä RAIN-hanketta, joissa on keskusteltu viime aikoina paljon digitalisaatiosta.

”Koordinointityössä olen päässyt keskustelemaan alan kehittämiseen panostavien tutkimuslaitosten, tilaajien ja yritysten edustajien kanssa ja ymmärtänyt, että muutoksen ydin on kuitenkin ihmisissä eikä teknologiassa”, kertoo Visonin pohjoiseen kokoonpanoon kuuluva Sari. Hänen mukaan alan kehittämisen keskeisenä haasteena on kokemusten ja oppien hidas leviäminen sekä asenteet.

Käytännön opit siirtyvät hitaasti projekteilta toisille ja ovat vielä liikaa kiinni yksittäisissä henkilöissä, projektiorganisaatioissa tai yrityksissä. ”Vaikka rakentamisessa on kyse monimutkaisten prosessien ja monien eri toimijoiden integroimisesta, ratkaisut ovat usein hyvin yksinkertaisia. Kehitystä estävät usein asenteet sekä tiukasti juurtuneet vanhat toimintamallit”, Sari summaa. ”Tämän vuoksi on tärkeää, että eri toimijat keskustelevat ryhmähankkeissa yhdessä myös kehitystyön jalkauttamisesta.”

Vapaa-ajalla jääkiekkokaukalossakin viihtyvä Sari näkee rakentamisessa ja joukkuelajeissa yhtäläisyyttä: ”Onnistunut projekti on onnistuneen yhteistyön tulos, jossa valmentamisella on keskeinen rooli.” Sari kertoo oivaltaneensa, että rakentamisessa kyse on lopulta ihmisten ja organisaatioiden johtamisesta. ”Välillä tuntuu, että tässä työssä olisivat hyödyksi diplomi-insinöörin lisäksi myös psykologin paperit”, hän jatkaa.

RAIN-hankkeessa on tänä vuonna kehitetty rakennusprojektien johtamista työmaa- ja projektitasoilla sekä projektien reaaliaikaisen tilannekuvan rakentamista. IPT-hankkeessa on keskitytty tilaajan keinovalikoimiin vähähiilisen rakentamisen vivuttamiseen ja projektien tiedonhallinnan ja tilannekuvan johtamiseen.

Lue lisää

www.ipt-hanke.fi/

http://lci.fi/tutkimus-kehitys/rain2/.