Palvelut

Muutamme alan tapaa toimia

Suunnittelemme ja toteutamme asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme isoja ja pieniä hankkeita tavoitteenamme muuttaa alan tapaa toimia. Tähtäämme toimintakulttuurin pysyvään muuttamiseen systeemisten muutosten avulla.

Projektit ja hankkeet on mahdollista toteuttaa taloudellisemmin ja tehokkaammin siten, että ne tuottavat vähemmän hukkaa ja enemmän arvoa asiakkaalle.

  • parempia toteutusmalleja ja hankintamenettelyitä projektien ja hankkeiden läpivientiin
  • ryhmähankkeita yhdessä kehittämiseen
  • koulutusta ja valmennusta
  • asiantuntijapalvelua ammattilaisille

Toteutusmallit ja hankintamenettelyt

Toimimme tilaajan asiantuntijana vaativien ja kompleksisten hankkeiden tai palvelukokonaisuuksien toteuttamisessa. Luomme näissä hankkeissa puitteet ja toimintamallit tilaajan ja palveluntuottajien väliselle kaikkia osapuolia hyödyttävälle yhteistyölle.

Määrittelemme yhteistyössä tilaajan kanssa hankkeiden toteuttamisen tavoitteet ja niihin sopivat toteutusmuodot ja hankintamenettelyt. Tuemme oikean toteutusmuodon valinnassa. Laadimme hankkeiden hankintailmoitukset, tarjouspyynnöt ja sopimusmallit sekä kaupalliset mallit kannustimineen. Lisäksi suunnittelemme hankintaprosessin ja fasilitoimme hankintaneuvottelut. Tarvittaessa toimimme myös toteuttamisen ulkopuolisena asiantuntijana.

Tyypillisiä vaativia hankkeita ovat suuret infra- tai kiinteistöhankkeet tai palvelu- ja tietojärjestelmähankinnat. Yleensä tällaisiin kompleksisiin hankkeisiin liittyy paitsi epävarmuutta tai tunnistamattomia riskejä, niin myös positiivisia mahdollisuuksia.

Pisimmälle vietynä suunnittelemme hankkeiden toteutukset integroituina projektitoteutuksina (IPT) tai allianssimalleilla.

Tutkimus- ja kehityshankkeet

Toteutamme toimialaa tai organisaatioiden palvelutuotantoa kehittäviä ryhmähankkeita, joissa ratkotaan ongelmia ja kehitetään uusia toimintatapoja yhdessä koko tilaus-toimitusketjun eri osapuolten kanssa. Hankkeet rakennetaan yhteisen tavoitteen tai ongelman ympärille.

Kokoamme ryhmähankkeisiin 10-20 koko tilaus-toimitusketjua edustavaa organisaatiota. Tyypillisesti kiinteistö- ja rakennusalan hankkeisiin kootaan joukko tilaajia, rakennuttajia, suunnittelu- ja arkkitehtitoimistojen edustajia, rakennusliikkeitä ja näiden alihankkijoita. Vastaavasti ryhmähanke voidaan muodostaa kokoamalla yhteen joukko samaa palvelua tilaavia ja tuottavia osapuolia.

Ryhmähankkeiden ideana on toteuttaa muutosprojekti yhdessä eri osapuolia benchmarkaten yhteisissä kehittämistyöpajoissa ja käytännön piloteissa. Tyypillisesti parhaat kehittämisideat ja innovaatiot syntyvät tilaus-toimitusketjussa palveluntuottajilta ja alihankkijoilta (Organisaation innovaatiokyvyn johtamismalli, Jukka Yliherva, Oulun yliopisto 2004).

Tarvittaessa hankkeissa kartoitetaan myös eri osapuolten osaamisen ja toiminnan taso asiakasmittauksin ennen ja jälkeen.

Koulutukset ja valmennukset

Koulutamme ja valmennamme hankintojen strategiseen johtamiseen, projektien integrointiin, allianssiprojekteihin ja lean construction -toimintamalleihin.

Toimimme asiantuntijoina, fasilitaattoreina tai valmentajina organisaatiokohtaisissa muutos- ja kehitysprojekteissa. Luomme edellytykset muutosten läpivientiin ja uusien ratkaisujen innovointiin.

Toimimme asiantuntijana hankintatoimen, kilpailuttamis-, sopimus- ja yhteistoimintamallien kehittämiseksi.

Toteutamme konsultointimme projekti- tai organisaatiokohtaisesti.

Asiantuntijapalvelut ammattilaisille

Toimimme selvitysmiehenä tai ratkomme toimialan tai asiakkaidemme rakenteellisia ongelmia. Toteutamme haastattelututkimukset, kehitystyöpajat ja muutosprojektit tai autamme tekemään asiat paremmin.

Kehittämisselvityksissä kartoitamme toiminnan nykytilan ja haasteet ja teemme ehdotukset ongelmien korjaamiseksi. Suunnittelemme ja toteutamme ratkaisut yhdessä asiakkaidemme kanssa niin, että ne tuottavat vähemmän hukkaa ja arvoa rahalle.

Takaamme sen mitä teemme!