Veera Muukkonen, 26, on yksi Visonin projektipäälliköistä. Hän kirjoitti diplomityönsä Suunnitteluprosessin virtaus ja ohjaus yhteistoiminnallisissa rakennushankkeissa Visonille ja valmistui Oulun yliopistosta tuotantotalouden diplomi-insinööriksi vuonna 2020. Veera siirtyi avustavan konsultin tehtävistä projektipäälliköksi valmistumisensa jälkeen.

Kun Veera aloitti työt Visonilla, hän oli viidennen vuoden opiskelija Oulun yliopistossa. Hänellä ei ollut kokemusta rakennusalan töistä, eikä hänen opintonsa sisältäneet rakennusalan kursseja. Sen sijaan tuotantotalouden opinnoissa ja erityisesti tuotannollisen toiminnan pääaineessa käsiteltiin mm. hankintatoimen, tilaustoimitusketjun sekä tuotannon johtamista, joiden sisällöt vastaavat tämänhetkistä työnkuvaa.

”Nyt hankinta vaan kohdistuu tavaroiden sijaan palveluihin. Työn keskiössä ovat johtaminen, ja projektinhallinta sekä ihmiset ja heidän kanssaan työskentely, johon tuotantotalouden opinnot antavat hyvän pohjan. Opinnoissa lean-filosofia tuli tutuksi jo ensimmäisten kurssien aikana, ja se on myös ihan keskeinen osa Visonin toimintaa ja sen ymmärtämistä,” Veera kertoo.

”Tein alussa pari päivää viikossa avustavan konsultin hommia ja loput ajasta kirjoitin diplomityötä. Pääsin aika nopeasti mukaan erilaisiin hanketilaisuuksiin ja projekteihin, kuten Vaasan yliopiston kampuskehityksen allianssin hankintaan,” hän jatkaa.

Opintojen jälkeen siirtymä projektipäälliköksi kävi vaiheittain.

”Vastuu kasvoi pikkuhiljaa, joten siirtymä projektipäällikön tehtäviin ei ollut radikaali. Olin jo ennen valmistumista mukana useamassa projektissa yhtä aikaa, ja vastuu lisääntyi kokemuksen karttuessa. Arki jatkui oikeastaan aika normaalina, mutta tietysti diplomityön valmistuminen vapautti kalenterista paljon aikaa projektityölle ja ylimääräinen taakka opinnoista tippui harteilta.”

Veeran ensimmäinen projektipäällikkönä vedetty hankinta oli Kokkolan urheilupuiston allianssihankinta. Lisäksi hän on ollut tänä vuonna mukana esimerkiksi Vaasan pyöräilyallianssin ja Kouvolan Asuntojen yhteistoiminnallisen KVR-uudiskerrostalohankkeen hankinnoissa sekä koordinoimassa LCI Finlandia.

Oulussa asuva Veera työskentelee Visonin Oulun toimistolla yhdessä Sari Koskelon ja Eero Moilasen kanssa ja toimii etänä hankkeissa ympäri Suomen.

Lisätietoja