TOAS rakentaa Tampereen Hippokselle opiskelija-asuntoja 650 opiskelijalle. Alueelle nousee vuosina 2021–2025 yli 30 000 m² laajuinen, opiskelija-asumisen, liike- ja toimistotilat, sekä palvelut yhdistävä kortteli. Hanke on siirtymässä eteenpäin CLT-tilaelementtitoimittajan tullessa valituksi mukaan hankkeen kehitystyöhön.

Tampereen Kalevaan rakennettava Hippostalo on monella tapaa opiskelija-asumisen edelläkävijä Suomessa. Hanke tulee valmistuessaan olemaan TOASin historian suurin investointi, joka kattaa 35 050 neliön korttelin, joka sisältää niin asuintiloja, liike-, toimisto-, palvelu- ja yhteistiloja sekä lisäksi päiväkodin. Vanhan virastotalon paikalle suunniteltu uudisrakennus on myös poikkeuksellinen sen runkoratkaisussa käytetyn materiaalin takia.

Keväällä 2020 tehdyn, eri materiaalien hiilijalanjälkeä vertailevan tutkimuksen tuloksena päädyttiin CLT-tilaelementtimateriaaliin. Runkomateriaali osoittautui kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti kokonaistaloudellisesti parhaaksi ratkaisuksi pienimmällä hiilijalanjäljellään.

CLT-rakentaminen toteutetaan neljässä vaiheessa, mikä pienentää rakentamisen hiilijalanjälkeä noin 35 %. Opiskelijakylän rakennuksista 70 % tulee olemaan puurakenteista. TOAS haluaa hankkeella osoittaa pienen hiilijalanjäljen omaavan rakentamisen olevan mahdollista myös silloin, kun tavoitteena on rakentaa kohtuuhintaista opiskelija-asumista. Tavoite on myös haastanut hankkeeseen osallistujia muuttamaan opittuja toimintatapojaan ja innovoimaan.

Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi maanantaina 19.10.2020 Hippostalon asemakaavan käyttötarkoituksen muutoksen ja rakennusoikeuden lisäämisen. Purkulupansa saanut TOAS Hippos -allianssi arvioi rakentamisen alkavan loppuvuodesta 2021.

TOAS HIPPOS -allianssiin kuuluu Hartela Länsi-Suomi Oy, arkkitehtitoimisto Helamaa & Heiskanen Oy, Granlund Tampere Oy, A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy, sekä A-Insinöörit Suunnittelu Oy. Visonilta hankkeen projektinjohdon konsulttina toimii Rauli Wallén. Raulin tehtävänä on toimia allianssin projektinjohdon tukena ja sparraajana, erityisesti yhteistoimintaan, johtamiseen ja big room -toimintaan liittyen, sekä muissa tilaajan ja allianssin projektinjohtoa tukevissa tehtävissä. Tällä hetkellä työn alla on toteutussuunnittelun käynnistäminen yhdessä projektinjohdon kanssa.