Kouvolan Asunnot Oy aloittaa uudenlaisen peruskorjauskonseptin kehittämisen ja pilotoi sitä nyt käynnistettävässä hankkeessa. Yhtiön asuinkiinteistöjen uudistustarve on lähivuosina suuri.

Kouvolan Asunnot Oy on Kouvolan kaupungin omistama kiinteistöyhtiö, joka on merkittävä toimija alueen vuokra-asuntomarkkinoilla. Yhtiö omistaa yhteensä 168 kiinteistöä ja 4 230 huoneistoa, joiden uudistustarpeeseen vastataan peruskorjauksella tai uudisrakentamisella. Peruskorjaaminen sisältää tapauskohtaisesti sisä- ja julkisivuremontit. Kiinteistöjen uudistaminen aloitetaan nyt käynnistyvässä hankkeessa, jossa peruskorjataan neljä kohdetta.

Kouvolan Asunnot Oy kehittää kiinteistöjen peruskorjauksien toteuttamiseksi oman konseptin, joka perustuu integroivaan projektiallianssiin ja tahtituotantoon. Yhtiön oman konseptin tavoitteena on mm. kustannustehokkuuden ja laadun parantaminen, asiakastyytyväisyyden lisääminen ja paikallisten markkinoiden kehittäminen. Konsepti on tarkoitus suunnitella ja toteuttaa nyt käynnistyvässä peruskorjaushankkeessa.

Hankkeessa kohteet peruskorjataan peräkkäin samojen suunnittelijoiden ja rakentajien toimesta. Arvio hankkeen kustannuksista on noin 10 milj. euroa. Hanke on tarkoitus toteuttaa projektiallianssina, jossa käytetään tahtituotantoa rakentamisen aikatauluttamiseen ja ohjaukseen. Kouvolan Asunnot Oy kilpailuttaa allianssihankkeen suunnittelija- ja toteuttajaryhmittymät omina kilpailutuksinaan. Tällä hetkellä käynnissä on hankintavaihe, jonka osallistumishakemusten jättämisen määräaika on 7.6.2021.

Vison toimii hankkeessa tilaajan hankinta- ja projektikonsulttina ja vastaa hankinnan läpiviennin kokonaisuudesta sekä allianssiosaamisesta. Lisäksi Vison avustaa tahtituotannon hankinta- ja projektivaiheissa.

 

Linkit hankintailmoituksiin:
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/52146/notice/71364/overview (toteutuksen hankinta),
https://www.hankintailmoitukset.fi/fi/public/procurement/52150/notice/71369/overview (suunnittelun hankinta)

Kouvolan Asunnot: https://www.kouvolanasunnot.fi/
Kuva:
Kouvolan Asunnot