Lahden kaupunki on vahvistanut projektiallianssina toteutettavan perusparannuksen käynnistämisen. Perusparannuksen tavoitekustannus on 22 milj. euroa ja sen on määrä valmistua keväällä 2023.

Eliel Saarisen suunnitteleman, vuonna 1912 valmistuneen kaupungintalon, perusparannuksen tavoitteena on uudistaa rakennuksen koko talotekniikka, tilojen toimivuus, saavutettavuus ja viihtyisyys. Kaupungintaloon rakennetaan monikäyttöistä, aktiivisemmin kaupunkilaisten käyttöön tarkoitettua tilaa. Historiallisesti merkittävän kohteen rakennushistorian vaaliminen on yksi allianssin keskeisistä tavoitteista. Uudistuksella pyritään vastaamaan nykyisiin tilatarpeisiin ja toiminnallisiin vaatimuksiin.

Hankkeen alkuperäinen suunnitelma on laajentunut kehitysvaiheen kuluessa toiminnallisten vaatimusten ja tilaratkaisujen kehittämisen myötä. Kaupungintalon työtilojen määrä lähes kaksinkertaistuu, kun rakennukseen voidaan sijoittaa tilat noin 145 työntekijälle. Tiloja laajennetaan myös kattamalla sisäpiha monitoimitilaksi ja kellaritiloja laajentamalla.

Tavoitekustannukseksi on asetettu 22 milj. euroa, mikä on noin kolme miljoonaa euroa hankesuunnitteluvaiheessa arvioitua suurempi. Hankkeen laajuus on 5800 m2.

Kaupungintaloallianssin päätoteuttajana toimii SRV ja suunnittelusta vastaavat yhdessä Arkkitehdit Davidsson Tarkela Oy, Granlund Oy ja Ideastructura Oy. Vison on toiminut hankkeessa sen toteutusmuodon suunnittelun, hankinnan ja kehitysvaiheen projektinjohdon konsulttina.