Asuntosäätiö käynnistää mittavan kehityshankkeen uudenlaisen toteutusmallin kehittämiseksi asuntosaneeraukseen. Mallin ideana on toteuttaa 3-4 asuinkiinteistön asuntojen saneeraus jonossa tahtituotannon periaattein allianssimallilla. Asunnot on tarkoitus pitää asuttuina ja saneeraukset on tarkoitus toteuttaa 2-3 viikossa mahdollisimman vähäisin häiriöin.

Allianssin osapuoliksi on valittu päätoteuttajana toimiva Renevo Oy sekä tahtituotannon ja logistiikan kehittämisestä vastaava Carinafour Oy.  Säätiö kilpailutti päätoteuttajan julkisten hankintojen periaattein neuvottelumenettelyllä vertailuperusteina tarjoajien kyvykkyys ja palkkioprosentti. Tiukassa kilpailussa voiton vei Renevon tiimi.

Hankkeen toteutusmuodon ja hankinnan konsulttina on toiminut Vison Oy

Nyt käynnistettävässä hankkeessa on tarkoitus kehittää suunniteltu konsepti ja pilotoida ja kehittää sitä kolmessa eri kiinteistössä. Saneeraukset on suunniteltu pääosin valmiiksi ja niissä käytettävät materiaalivaihtoehdot valittu. Hankkeen alustava laajuus on 131 asuntoa ja kustannusarvio on noin 7,25 milj. euroa.

Säätiön on tarkoitus käynnistää useita kymmeniä vastaavia hankkeista seuraavan 10 vuoden aikana.