Vison on nimittänyt uudeksi liiketoimintajohtajakseen Rauli Wallénin, joka vastaa yrityksen projektikonsultoinnin kehittämisestä ja vetämisestä. Tuplainsinööri Oulun ammattikorkeakoulusta ja Tampereen teknillisestä yliopistosta on yhteistoiminnallisten mallien asiantuntija. Hän viihtyy projekteissa asiakkaiden kanssa ja on kiinnostunut isojen hankkeiden tuotantosysteemien suunnittelusta.

Visonissa on tapahtunut vuoden vaihteessa organisaatiomuutos, kun Miika Ronkainen aloitti yrityksen managing partnerina tammikuussa 2023. Helmikuun alussa yritykselle määriteltiin uudet liiketoiminnot (strategia ja hankinnat, projektikonsultointi, instituutti) ja niiden johtajiksi nimitettiin Rami Tuokko, Rauli Wallén ja Tarja Merikallio.

Rauli vastaa liiketoimintansa myynnin, tarjoustoiminnan ja projektien toteutuksen koordinoinnista sekä toimintatapojen, palveluiden ja osaamisen kehittämisestä. Lisäksi Rauli osallistuu yrityksen toiminnan ja strategian suunnitteluun, toteuttamiseen ja koordinointiin, ja tukee managing partneria tehtävissään.

”Kiitän luottamuksesta ja vastuusta, jotka minulle on annettu. Minulle on tärkeää, että kehitämme Visonin liiketoiminnallisia edellytyksiä ja parannamme osaamistamme vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Mutta toki päätyö tapahtuu edelleen asiakkaiden kanssa projekteilla, missä kehityskohdat parhaiten havaitaan. Se täyttää noin 80 prosenttia arjesta”, Rauli kertoo

Rauli työskentelee tyypillisesti neljä päivää viikossa asiakkaiden kanssa ja viettää yhden päivän Visonin toimistolla. Perjantai on pyhitetty yrityksen sisäisille asioille ja johtamiselle, muut päivät puolestaan sisältävät erilaisia hankkeiden valmistelu- ja koordinointitehtäviä. Asiakastyö koostuu useasta eri projektista, kuten Tampereen opiskelija-asuntosäätiön Hipposhankkeesta sekä Jorvin ja Laakson sairaalahankkeista.

”Roolini on vuosien varrella muuttunut niin, että itse tekemisen lisäksi keskityn nykyisin entistä enemmän auttamaan ja tukemaan muita onnistumaan omissa työtehtävissään. Pyrin varmistamaan meidän porukallemme edellytykset niin, että hommat luistavat”, Rauli sanoo.

Tausta suunnittelutehtävissä ennen hyppyä Visoniin

Rauli aloitti Visonin projektikonsulttina lokakuussa 2018. Siirtyessään Visonille, Rauli vaihtoi infran suunnittelutehtävistä julkisien hankintojen valmisteluun liittyviin asiantuntijatehtäviin. Hän oli toiminut aikaisemmin mm. lohkon pääsuunnittelijana Raide-Jokerilla ja ollut mukana Kruunusillat-hankkeen valmistelutehtävissä tilaajan apuna.

”Sattumalta ensimmäisiä isoja hankintoja, joiden parissa pääsin Visonin riveissä työskentelemään, oli juuri Kruunusillat-raitiotien allianssiosapuolien hankinta. Oli kiva hypätä mukaan hankkeeseen, jonka taustat tiesin hyvin jo etukäteen”, Rauli kertoo.

Allianssityöskentelyn lisäksi Raulia kiinnosti uudessa työssä mahdollisuus päästä edistämään rakennusalan kehitystä.

”Saatoin aistia jo silloin Visonin haluavan saada aikaan merkittävää kulttuurista muutosta rakennusalalla. Nykyisin painotamme sitä vielä enemmän. Olemme vaativien julkisten hankintojen asiantuntija, mutta myös alan tuottavuutta ja virtausta parantavan konsultoinnin edelläkävijä”, hän sanoo.

Isot hankkeet digitaalisen tilannekuvan käytön suunnannäyttäjinä

Raulin mielestä hankkeiden kiinnostavimmat työtehtävät liittyvät prosessien tuottavuuden ja virtauksen parantamiseen. Esimerkiksi isojen hankkeiden tuotantosysteemin suunnittelu ei keskity pelkästään siihen, miten rakentaminen aikataulutetaan, vaan myös siihen, millä kaikilla tavoin rakentamista voidaan tukea etenemään suunnitellusti.

”Esimerkiksi Jorvin sairaalan tuotantosysteemin suunnittelu on haastava ja iso kokonaisuus, joka on paljon muutakin kuin aikataulujen laatimista. Sen tekeminen yhdessä osaajien kanssa on todella motivoivaa”, Rauli kertoo.

Hankkeiden koko vaihtelee muutamista miljoonista euroista satoihin miljooniin euroihin. Suomen isoimmissa kärkihankkeissa, kuten Laakson yhteissairaalassa, on pilotoitu digitaalisten tilannekuvien hyödyntämistä ja niiden käyttöä pyritään nyt vakiinnuttamaan alalle.

”Digitaalisten tilannekuvien avulla pystytään tekemään reaaliaikaiseen, oikeaan tietoon pohjautuvaa johtamista ja tehostamaan toimintaa. Tämä on oikea suunta alalla, sillä henkilöt voivat keskittyä enemmän tehtäviinsä sen sijaan, että kokoavat hajallaan olevaa tietoa raportteihin”, hän täydentää.

Näiden teemojen edistämistä Rauli aikoo vauhdittaa myös uudessa tehtävässään liiketoimintajohtajana.

”Tavoitteenamme on olla yhä vahvemmassa roolissa projektien keskeisten prosessien sujuvoittamisessa, tiedolla johtamisen edistämisessä sekä sujuvan virtauksen varmistamisessa. Laajempi osallistuminen vaatii niin vahvoja konsepteja kuin lisää osaavaa porukkaa”, toteaa Rauli.

Lisätietoja