Suomessa on toteutettu tai käynnistetty jo noin 90 allianssiprojektia ja näiden lisäksi arviolta 30–50 kevyemmin toteutettua IPT-hanketta, joiden yhteenlaskettu arvo yltää jo lähes 10 miljardiin euroon. Näitä hankkeita on käynnistetty kaikentyyppisissä kiinteistö- ja rakennushankkeissa, mutta euromääräisesti eniten raitiotie- ja sairaalahankkeissa, joiden osuus kaikista IPT-hankkeista on yhteensä noin 60 prosenttia. Allianssiprojektit ovat osoittaneet, että malli toimii erityisesti kompleksisimmissa hankkeissa hankekoosta riippumatta.

IPT-mallien yleistyminen ja osapuolten yhteisen intressin löytäminen ovat luoneet pohjaa vieläkin pidemmälle vietävään integrointiin, eri osapuolten osaamisen ja resurssien hyödyntämiseen. Projektien budjettien ja aikataulujen pitävyys ovat parantuneet eri osapuolten aikaisemman integroinnin ja yhteisen kehitysvaiheen ansiosta. Projekteissa on kyetty parempaan muutosten hallintaan jakamalla niiden riskejä ja hyötyjä. Ja vaikka IPT-mallit eivät välttämättä vielä ole johtaneet tilastollisesti merkittäviin kustannussäästöihin, näissä hankkeissa on kyetty tuottamaan enemmän arvoa ja vähemmän hukkaa.

IPT-mallit ovat näin ollen osoittautuneet enemmän kuin pelkäksi projektinhallintamalliksi – ne ovat mahdollistaneet kokonaisvaltaisemman lähestymistavan koko rakennusprosessiin.

Allianssiraportti 2023 tarjoaa katsauksen kuluneen vuoden IPT-hankkeisiin ja niihin liittyviin teemoihin.

Raportti sisältää:

  • uusien IPT-hankkeiden esittelyt
  • tietoa IHDA-allianssista
  • terveisiä LYS-allianssin kehityspäälliköltä
  • diplomityön esittelyn liittyen allianssien yleiskustannushallintaan
  • asiaa tiedolla johtamisesta
  • Tomi Alasen vieraskynäjutun talotekniikkatoimijan integraatiosta sekä
  • tietoa ATA-mittaroinnista onnistumisen edellytysten luojana

Lue raportti suomeksi tai englanniksi alla olevista linkeistä:

ALLIANSSIRAPORTTI 2023
ALLIANCE REPORT 2023

Halutessaan raportista voi tilata myös fyysisen kopion tämän linkin kautta. Kopiot postitetaan tammikuussa 2024.