Muutamme tapaa toimia - Vison Oy

Suomessa on reilun kuuden vuoden aikana käynnistetty yli 50 allianssiprojektia. Näiden hankkeiden yhteenlaskettu arvo yltää jo 3 miljardiin euroon. Integrointi on tullut rakennusalalla muotiin ja samalla se on avannut alan toimijoiden silmät uudenlaiselle kehitykselle. Yhteistyö, yhdessä tekeminen, yhteiset tavoitteet, yhteinen ansaintalogiikka ja luottamuksen rakentaminen ovat osoittautuneet kilpailueduksi. Lean-johtaminen on alkanut kiinnostamaan ja se haastaa alan asiantuntijoita aivan uudelle tasolle.

Kuusi vuotta sitten perustetun Vison Oy:n missiona on ollut muuttaa rakennusalaa ja nostaa Suomi Euroopan ykköseksi. Rakentaminen on nyt pitkällä tiellä kohti Euroopan kärkeä. Toimialan paikallaan polkenut tuottavuuskehitys kasvaa lähivuosina ennen näkemättömällä tavalla.

Muutos näyttää taaksepäin katsomalla yllättävän nopealta. Tulevaisuus on pian tuossa nurkan takana. We have seen nothing yet!


Systeemisiä muutoksia radikaalista ajattelusta

Johtavat julkisen hallinnon tilaajat ja kansainvälisesti kilpailukykyisimmät yritykset ovat kehittäneet itselleen systeemisten muutosten avulla asiakkaita palvelevat toimintatavat ja prosessit. Systeemisillä muutoksilla tarkoitetaan sananmukaisesti koko toiminnan ja monen eri sektorin rajat ylittävän toimintamallin tai prosessin kokonaisvaltaista muuttamista. Tällaiset muutokset syntyvät radikaalista ajattelusta, vanhojen tapojen kyseenalaistamisesta, uusien innovaatioiden hyödyntämisestä tai teknologioiden käyttöönotosta. Parhaimmillaan muutokset syntyvät vain yksinkertaisesti oppimalla toisilta ja tekemällä yhteistyötä, jolla tähdätään yhteisiin tavoitteisiin.

Asiakaslähtöisyyttä ja arvoa rahalle

Rakentaminen, julkiset palvelut ja tietojärjestelmät ovat usein liian kalliita toteuttaa tai eivät vastaa asiakkaiden odotuksia, vaikka Suomessa kyetäänkin musiikkitalojemme, peruskouluopetuksemme tai tietojärjestelmiemme kaltaisiin maailmanluokan ratkaisuihin. Kiinteistö- ja rakennusalan palvelut kuten julkinen terveydenhuolto tai tietojärjestelmähankkeet voidaan kuitenkin toteuttaa nykyistä laadukkaammin, kustannustehokkaammin ja käyttäjiään varten juuri systeemisten muutosten avulla. Tällaiset muutokset edellyttävät rajat ylittävää yhteistyötä sekä aitoa asiakaslähtöisyyttä ja arvoa rahalle –ajattelua.

Tuottavuutta ja hyvinvointia

Vison Alliance Partners Oy:n missiona on auttaa alan toimijoita tekemään systeemisiä muutoksia asiakastyytyväisyyden, tuottavuuden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Vison toimii fasilitaattorina, valmentajana ja asiantuntijana muutosprosessissa kohti näitä tavoitteita.

Jotta asiakkaamme saavuttaisivat tavoitteensa ja enemmän, painotamme toiminnassamme etenkin aikaista osapuolten integrointia, Lean-ajattelua sekä arvoa rahalle. Palvelumme sopivat niin isompiin kuin pienempiinkin systeemisiä muutoksia vaativiin hankkeisiin, projektien ja palveluiden hankintoihin ja läpivienteihin, julkisen sektorin hankintoihin ja jopa hyvinvointipalveluihin tai toimialojen organisaatioiden muutos- ja kehittämisprojekteihin.


Uutiset

Lean rakennusalalla 24.-25.9 Vielä ehdit mukaan! (05.09.2018)
Syyskuun valmennuksen ohjelma julkaistu! Koulutuksen ensimmäisenä päivänä opetusmetodina hyödynnetään kansainvälistä menestystä saavuttanutta Villego-peliä. Tilaisuutta..

Nimitysuutisia Visonista (23.08.2018)
Visoniin kaksi uutta johtajaa DI Rami Tuokko on nimetty kehitysjohtajaksi ja DI Miika Ronkainen liiketoimintajohtajaksi 1.9.2018 alkaen. Lisäksi heidät on kutsuttu..

Lean rakennusalalla-valmennus tulee taas! (14.08.2018)
Vison ja Mittaviiva järjestävät yhteistyössä paljon kiinnostusta herättäneen puolitoistapäiväisen Lean rakennusalalla -koulutuksen 24-25.9.2018. Tule oppimaan,..

Vison hakee uusia työntekijöitä (12.07.2018)
Vison hakee joukkoonsa BIM Kampukselle kahta kiinteistö- ja rakennusalan ammattilaista hankinta- ja projektitehtäviin. Odotamme hakijoilta kiinteistö- tai rakennusalan..

Annika Brandtin pro gradu -tutkielman lyhennelmä luettavana Visonin sivuilla (29.06.2018)
Vison Oy sai joukkoonsa ensimmäisen psykologinsa toukokuussa Annika Brandtin valmistuessa Helsingin yliopistosta. Annika teki pro gradu – tutkielmansa aiheesta..

Miika Ronkaisesta uusi LCI Finlandin toiminnan koordinaattori (28.06.2018)
Vison Oy:n Miika Ronkainen on nimitetty LCI Finlandin toiminnan koordinaattoriksi. Ronkainen toimii aktiivisesti niin suunnittelun kuin rakentamisen Lean-valmentamisen..

21.05.2018  Kansainväliset LCI-päivät suurmenestys!
09.05.2018  Aamukahvit BIM Kampuksella
08.05.2018  Suosittu neuvottelumenettelyt käytännössä koulutus kesäkuussa!
24.04.2018  Ajankohtaista Vison Oy:stä ja kiinteistö- ja rakennusalan uusia tuulia
20.03.2018  LCI Finland ja Vison Oy:n järjestävät vuosittaisen LCI-tapahtuman yhteydessä Lean -valmennuspäivän 14.5.2018
16.03.2018  DI Sari Koskelo Visonin projektipäälliköksi